สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สายที่ 3 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
3 ไทยธานี ม.กรุงเทพ 1320 บาท
3 ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร 1320 บาท
3 ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ 1320 บาท
3 ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน 1320 บาท
3 ไทยธานี แขวงการทาง 1320 บาท
3 ไทยธานี สทล. 1430 บาท
3 ไทยธานี รร.ยิ่งยศ 1430 บาท
3 ไทยธานี หน้าเมือง 1430 บาท
3 ไทยธานี วค.วไลย์ 1430 บาท
3 ไทยธานี นวนคร 1430 บาท
3 ไทยธานี ไทยธานี 1430 บาท
3 ไทยธานี รพ.ภัทร 1320 บาท