ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 1039 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน ดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สถานะการชำระเงิน
  สถานะการชำระเงินจะขึ้นในวันถัดไป หากตรงกับวันหยุดราชการ จะขึ้นในวันแรกของวันทำการ


 • กำหนดการแจ้งความจำนงใช้รถบัสรับส่งเทอม2ปี2565
  เปิดระบบแจ้งความจำนง 19 - 30 กันยายน 2565


 • ตารางสายรถเทอม2ปี2565
  ตารางสายรถเทอม2ปี2565


 • ตารางสายรถเทอม2ปี2565
  ตารางสายรถเทอม2ปี2565