แจ้งแนวปฏิบัติและการจัดการจราจรการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

📌 แจ้งแนวปฏิบัติและการจัดการจราจรการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนในโครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น 📌 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 … 📌 แผนที่การเดินทาง (Maps) : https://goo.gl/maps/ScEtRUMWmkQayLCK6

Read more
1 2 3 52