เข้าระบบสอบ SKR Pretest

ใกล้วันสอบ SKR Pretest แล้วนะครับ ใครยังไม่เข้าระบบสอบ ขอให้รีบเข้า รีบทดลองเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับ …. 27 ม.ค. 65 เวลา 19.00 น. พบครูคุมสอบใน Google Meet ของ Google Classroom 30 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. เข้าระบบสอบ และเริ่มสอบ 09.00 น. ….

Read more

แจ้งการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและเข้าระบบ SKR Pretest’65

ขอให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่สมัครสอบ SRK Pretest’65 ตรวจสอบเลขประจำสอบ และเข้าระบบเพื่อทดลองระบบสอบ

Read more

นักเรียนตรวจสอบลำดับการเลือกแผนการเรียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไข (ภายในวันที่ 16 ม.ค. 65)

ปิดระบบแล้ว เรียนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม ได้รับสมัครเรียบร้อยแล้วขอให้นักเรียนทุกคนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเรียน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. แล้วทางโรงเรียนจะปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ หากนักเรียนพบว่าแผนการเรียนที่เลือกไว้ไม่ตรงกับที่ตนเองเลือกให้กรอกข้อมูลการเลือกแผนการเรียนใหม่ตาม link ที่แนบมา (https://bit.ly/skrplan65) กรณ […]

Read more
1 2 3 45