ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยกเลิกคำสั่งโรงเรียน สกร. ที่ 226/2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เรื่อง ยกเลิกคำสั่งโรงเรียน สกร. ที่ 226/2566 เรื่อง การปิดสถานศึกษาและงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น กรณีพิเศษ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มเติม

Read more

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางหางานและหลักสูตรฝึกอบรม เป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจตาม ความสามารถ และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ สามารถดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://smartjob.doe.go.th

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย นักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัย และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กับ โรงเรียนมัธยมโนเบโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2566

Read more
1 2 3 58