ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนมัธยมโนเบโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนมัธยมโนเบโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2567