รายงานการสอนห้อง ม.101 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 5 ค21102 Joshua Post Test
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ว 21205 กฤดา final conclusion 9
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 ว 21205 กฤดา final conclusion 9
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ค21102 Joshua Intro to statistical questions
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ โวหารการเขียน
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว 21205 กฤดา Mini Final Project
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ว 21205 กฤดา Mini Final Project
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนย่อความ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ค21102 Joshua Slope intercept form review and practice Students Absent: 3,5,6,8,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,29,30
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนเรียงความ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ค21102 Joshua Slope intercept form expanded student 08 absent
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว21102 Daniel SUPP & CORE review quizzes Sick - 8 Absent - 25, 28
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ว21102 Daniel SUPP & CORE review quizzes Sick - 8 Absent - 25, 28
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ค21102 Joshua Slope Intercept form of a line 25 and 28 absent
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ง21101 วรรณี เย็บกะดุม -
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ค21102 Joshua Have the student watch the Google slide slope 7.4 then have them do 1-16 questions classroom assignment roll number 14 Aj and 26 Tonnam
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว21102 Daniel Climate types AJ
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมายส่วนตัว
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ส20209 Roderick Final Project 1 student missing
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการศึกษาและ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ใบงาน 3.2,3.3 ครบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ค21102 Joshua Finding the slope - Unit 7 (Coordinated Plane) Student no. 15 is absent.
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ค21102 Joshua Plots and histogram - Classwork No absent in this class.
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ว21102 Daniel Workbook 77 + CEFR
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ว21102 Daniel Workbook 77 + CEFR
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ค21206 Joshua Data collection for statistical analysis
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา นักเรียนเข้าค่าย 8
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ส21102 รุ่งทิวา เข้าค่าย 8 โควิด
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ค21206 Joshua Score up camp project inspections and improvements Student 24 absent
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ค21102 Joshua U7: Lesson 3 (Constant Rate of Change) Students 16 and 20 were absent today.
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ง21101 วรรณี ตามงาน 7 15
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ว21102 Daniel Weather Tonkla
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ว21102 Daniel Weather Tonkla
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค21206 Joshua Graphing on the coordinate plane student 07 was absent.
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค บทอาขยาน
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ค21102 Joshua Unit 7: The Coordinate Plane (graphing) Students 7 and 8 were absent today.
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว21102 Daniel Page 65 Workbook Weather Tonkla
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก ครบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค21206 Joshua Unit 7: Coordinate Plane Introduction Student 7 was absent.
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว 21205 กฤดา Midterm Activity number 2
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ว 21205 กฤดา Midterm Activity number 2
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค ทำนองเสนาะ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ง21101 วรรณี สั่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 อ21214 Samara .
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ค21102 Joshua supplemental mid-term
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว 21205 กฤดา Complete all tutorials and Mini project
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ว 21205 กฤดา Complete all tutorials and Mini project
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 อ21102 Daniel Reading 29
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว21102 Daniel Review Quizzes. Mini-Project Booklet. 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว21102 Daniel Review Quizzes. Mini-Project Booklet. 0
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ21208 Daniel Reading - unit 8 supplemental
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค21206 Joshua Coordinate plane, ordered pairs
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำสันธาน คำอุทาน
พุธ ที่ 06/12/2566 6 อ21102 Daniel Grammar
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ส20209 Roderick Israel NA
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว21102 Daniel Vocabulary Worksheeet 0
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา กิจกรรมวันเกียรติยศ ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.1 18
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำบุพบท
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ง21101 วรรณี วาดภาพ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค21102 Joshua solving percentage equations 19104
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 อ21102 Daniel Grammar - countable & uncountable nouns 19, 29
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำวิเศษณ์
พุธ ที่ 29/11/2566 6 อ21208 Daniel Reading - Do animals laugh?
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ส20209 Roderick Afghanistan NA
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว21206 Daniel "Behavior of Gases" Workbook pg 61 - cover T.Kate
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนอคายงานรัฐธรรมนูญ ครบ
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว 21205 กฤดา Finish up tutorial start midterm project
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว 21205 กฤดา Finish up tutorial start midterm project
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ21102 Daniel Vocabulary Unit 6
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ส20209 Roderick Asia Review 3 students absent
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ส21102 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ง21101 วรรณี วาดภาพอุปกร์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ค21102 Joshua converting decimals to percents, using base 10 blocks to represent percentages. 19393, 19220, 19360
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว21102 Daniel Lesson 2 changes in states 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว21102 Daniel Lesson 2 changes in states 0
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 อ21214 Samara Project N/A
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ21208 Daniel Reading Unit 8 Animal Wonders 2, 16, 23, 29
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค21206 Joshua proportional and nonproportional relationships
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา อำนาจอธิปไตย ครบ
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำสรรพนาม
พุธ ที่ 22/11/2566 6 อ21102 Daniel Grammar past continuous 2, 7, 16, 22, 23, 29
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว21102 Daniel Changes of state 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค21102 Joshua Chapter 5 Test
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว21102 Daniel States of matter 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ว21102 Daniel States of matter 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ21102 Daniel Unit 5 Grammar 0
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ค21206 Joshua Unit 5 Exam Review
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.3-1.4 ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว 21205 กฤดา continues scratch tutorials
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว 21205 กฤดา continues scratch tutorials
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ คำนาม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ส21102 รุ่งทิวา สิทธิและเสรภาพ ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว21102 Daniel Thermal energy 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ว21102 Daniel Thermal energy 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค21206 Joshua 5.1-5.2 Review
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว 21205 กฤดา Confirm scratch online user name. Confirm assignment submission. Sharing Getting started assignment.
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ว 21205 กฤดา Confirm scratch online user name. Confirm assignment submission. Sharing Getting started assignment.
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ส21102 รุ่งทิวา วิถีประชาธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค21206 Joshua vocabulary crossword, equation vocabulary explanation
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว21102 Daniel Project Group Members None
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว 21205 กฤดา Join google class room. Register to Scratch Mit website. Submit first assignment.
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว 21205 กฤดา Join google class room. Register to Scratch Mit website. Submit first assignment.
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ส20209 Roderick Welcome Back Group Work NA
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ อธิบายรายวิชา คัดลายมือ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค21102 Joshua Teacher introduction; student introduction; class code distribution 18 Mew
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ