รายงานการสอนห้อง ม.110 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 3 อ21202 Oliver review 5
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ค21102 ธนกร แผนภูมิวงกลม
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 อ21202 Oliver review 0
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 8 ค21102 ธนกร เปิดลานวิชาการ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 10 ค21102 ธนกร เตรียมงานเปิดลาน
พุธ ที่ 31/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-P 0
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ท21202 ประพาฬรัตน์ การเขียนบรรณานุกรม 1, 3, 7, 9, 20, 36
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ค21102 ธนกร กราฟเส้น
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ค21102 ธนกร แผนภูมิแท่ง
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 อ21202 Oliver TCP-M 1,9
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ค21102 ธนกร เก็บคะแนนอัตราส่วน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ค21102 ธนกร คำถามทางสถิติ
พุธ ที่ 24/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-L 6,18,20,36
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ศ21102 วิมล ปฏิบัติดนตรี -
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค21102 ธนกร ร้อยละ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค21102 ธนกร สัดส่วนผกผัน
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 อ21202 Oliver ISP2-M 3,20
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 8 ค21102 ธนกร กรีฑาสวน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 17/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-N,O 0
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ศ21102 วิมล ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ค21102 ธนกร ร้อยละ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 อ21202 Oliver Listening test & tcp-p 24
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 8 ค21102 ธนกร กีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ท21202 ประพาฬรัตน์ การรวบรวมข้อมูล/แบบฝึกทักษะการรวบรวมข้อมูล
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว21102 กินรี ภูมิอากาศโลก
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ว21102 กินรี ภูมิอากาศโลก
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ ซ้อมเชียร์และแปรอักษร
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ค21102 ธนกร ร้อยละ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค21102 ธนกร สัดส่วน
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ค21102 ธนกร อัตราส่วนของหลายจำนวน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พุธ ที่ 03/01/2567 3 อ21202 Oliver TCP-J,K 21,30,36,
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว21102 กินรี พายุฝนฟ้าคะนอง
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ว21102 กินรี พายุฝนฟ้าคะนอง
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค21102 ธนกร อัตราส่วน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ค21102 ธนกร ทบทวนสมการ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ท21102 อุมาพร ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 3 อ21202 Oliver review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว21102 กินรี ความชื้น
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ว21102 กินรี ความชื้น
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค21102 ธนกร ทบทวนสมการ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 อ21202 Oliver Review 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว21205 รุตชเดช ทำงานที่ค้างส่ง และสอบ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ว21205 รุตชเดช ทำงานที่ค้างส่ง และสอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะ คำกริยา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ง20283 มลฤดี ออกแบบและสร้างโมเดลร้านค้า
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ง20283 มลฤดี ออกแบบและสร้างโมเดลร้านค้า
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ว21102 กินรี อุณหภูมิอากาศ
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะ คำสรรพนาม
พุธ ที่ 06/12/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-D 3
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 อ21202 Oliver TCP-G
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ค21102 ธนกร สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ว21205 รุตชเดช สร้างเกมส์จากโปรแกรม Scratch ขื่อเกมส์ ตลุยอวกาศ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ว21205 รุตชเดช สร้างเกมส์จากโปรแกรม Scratch ขื่อเกมส์ ตลุยอวกาศ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะคำนาม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ท21102 อุมาพร สอบท่องอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว21208 รุตชเดช การออกแบบผลงานของนักเรียน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Metaverse
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ว21208 รุตชเดช การออกแบบผลงานของนักเรียน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Metaverse
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว21102 กินรี ลมฟ้าอากาศ
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ท21102 อุมาพร คำบุพบท คำอุทาน
พุธ ที่ 29/11/2566 3 อ21202 Oliver Speaking test 24,26
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ศ21102 วิมล ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใน Google site -
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ท21202 ประพาฬรัตน์ องค์ประกอบของหนังสือ/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ 2.1 เรื่ององค์ประกอบของหนังสือ -
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว21102 กินรี ทบทวนบทเรียน, ทดสอบหลังเรียนเรื่องพลังงานความร้อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว21102 กินรี ทบทวนบทเรียน, ทดสอบหลังเรียนเรื่องพลังงานความร้อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 อ21202 Oliver TCP-F,H 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ท21102 อุมาพร คำวิเศษณ์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ21102 พระเอก Post test U.5
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ท21102 อุมาพร คำวิเศษณ์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค33102 จิตลดา สอบเก็บคะแนนรายจุดประสงค์ เลขที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 7 อ21102 พระเอก Unit5: Post exercise (Present Simple and Adverb of frequency)
พุธ ที่ 22/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2 G,H 4
อังคาร ที่ 21/11/2566 2 ค21102 ธนกร หยุดภายใน แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71
จันทร์ ที่ 20/11/2566 7 ค21102 ธนกร หยุดภายใน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค21102 ธนกร การแก้สมการเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ท21102 อุมาพร คำสรรพนาม 3,4,12,25,38
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ท21102 อุมาพร ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน 4
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ท21102 อุมาพร รักการอ่าน
พุธ ที่ 15/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-F 0
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ศ21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ / แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติการแจกแจง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติการบวกและการคูณ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 อ21202 Oliver TCP-E 0
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ส21104 นภัทร การสังคายนาครั้งที่ 9 -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติของการเท่ากันสำหรับการบวกและการคูณ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ท21102 อุมาพร สวดโอ้เอ้วิหารราย ทำนองกาพย์ยานี 11
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ส21102 นารีรัตน์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ง20283 มลฤดี หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย/ธุรกิจที่ชอบ/แนวคิดเกี่ยวกับการขาย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ง20283 มลฤดี หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย/ธุรกิจที่ชอบ/แนวคิดเกี่ยวกับการขาย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว21102 กินรี การขยายตัวและการหดตัวของสสาร
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ21102 พระเอก Unit5:Speaking
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ก21092 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
พุธ ที่ 08/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP-B 28
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท21202 ประพาฬรัตน์ เทคนิการอ่าน/แบบฝึกทักษะ 1.2 เรื่องเทคนิคการอ่าน -
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค21102 ธนกร สมบัติการเท่ากัน
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ส21104 นภัทร การสังคายนาครั้งที่ 2 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค21102 ธนกร คำตอบของสมการ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 อ21202 Oliver TCP-C
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบนาฏยศัพท์/ภาษาท่า ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชน ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ค21102 ธนกร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ท21102 อุมาพร บทนำกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทและหน้าที่ เลขที่ 22 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ท21102 อุมาพร คัดลายมือ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว21102 กินรี แบบจำลองอนุภาคของสสาร ,ใบงาน
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ก21092 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ท21102 อุมาพร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา/บทอาขยาน
พุธ ที่ 01/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-A 0
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว21102 กินรี แบบจำลองอนุภาคของสสาร
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว21102 กินรี แบบจำลองอนุภาคของสสาร
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค21102 ธนกร การเขียนนิพจน์พีชคณิต -
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ส21104 นภัทร การเผยแผ่พระพุทธศาสนา -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค21102 ธนกร นิพจน์พีชคณิต -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ21202 Oliver TCP-A 30
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่า 30
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ส21104 นภัทร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา 30(ลา)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เลขที่ 30 ลากิจ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ