รายงานการสอนห้อง ม.111 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ21202 Oliver review 8
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล -
พุธ ที่ 07/02/2567 1 อ21202 Oliver Review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ แผนภูมิรูปภาพแบะแผนภูมิแท่ง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การเก็บรวบรวมข้อมูล 32
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ21202 Oliver ISP2-P 0
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ คำถามทางสถิติ 10, 32
พุธ ที่ 31/01/2567 1 อ21202 Oliver TCP-M 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนองานวัฒนธรรมไทย ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน 3, 10, 29
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 3.2-3.4 3,5,27
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน เลขที่ 2,35,36 ลา
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด หน่วยที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล 3, 5, 33
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ21202 Oliver ISP2-L 3,5
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ส21102 รุ่งทิวา วัฒนธรรมไทย ใบงาน 4.1 3,5,33
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ 38
พุธ ที่ 24/01/2567 1 อ21202 Oliver ISP2-M 0
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ใบงาน 3.3,3.4 33,37
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ค21202 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์สมการ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ร้อยละ -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ21202 Oliver ISP2-N,O tCP-P 8
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ -
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ21202 Oliver Speaking tesy TCP-N 0
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนอัตรส่วนในรูปร้อยละ 5 ,16, 22
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ค21202 วนัสนันท์ ประยุกต์สมการ
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการศึกษา ใบงาน 3.2 21
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วนผกผัน -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 3.1 18
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ค21202 วนัสนันท์ ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 18 (ป่วยโควิค)
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ21202 Oliver ISP2-j,k 18
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 7,18
พุธ ที่ 03/01/2567 1 อ21202 Oliver TCP-J,L 7,18,38
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน เลขที่ 5, 28, 38
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน เลขที่ 33
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วนหลายๆอัตราส่วน เลขที่ 33
พุธ ที่ 20/12/2566 1 อ21202 Oliver review 0
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ท21102 อุมาพร สอบอาขยาน/ติดตามงาน
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว21205 รุตชเดช ทำแบบฝึกหัด Scratch
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ว21205 รุตชเดช ทำแบบฝึกหัด Scratch
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของสมการ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.3 12,18,38
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X จุดตัดแกน Y
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน เลขที่ 26 ธนพร,เลขที่ 38 อรกัญญา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ21202 Oliver ISP2-C 36,26
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ส21104 เพ็ญพิกา พุทธสาวก สาริกา ชาวพุทธตัวอย่าง -
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะ คำสรรพนาม
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหา O -Net เลขที่ 31 พิรัลพัชร,เลขที่ 38 อรกัญญา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ส21104 เพ็ญพิกา สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขที่ 21 จรรญภร
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน2.1 20,39, 36
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะคำนาม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ศ21101 ชัญญา แรเงรูปทรงสี่เหลี่ยม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ศ21101 ชัญญา แรเงรูปทรงสี่เหลี่ยม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว21208 รุตชเดช การออกแบบผลงานเพื่อนำสเนอในรูปแบบ Metaverse
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ว21208 รุตชเดช การออกแบบผลงานเพื่อนำสเนอในรูปแบบ Metaverse
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขที่ 20 กันต์รพี,เลขที่ 36 สิริวณีย์,เลขที่40 สุกฤตา
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ21202 Oliver ISP2-D 20,40
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ท21102 อุมาพร คำบุพบท คำอุทาน
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 20 กันต์รพี, เลขที่ 21 จรรญภร
พุธ ที่ 29/11/2566 1 อ21202 Oliver Speaking test 21,20
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ท21102 อุมาพร คำสันธาน
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนองานรัฐธรรมนูญ ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว 21102 ไปรยา พลังงานความร้อน เลขที่ 11 เด็กชายปภังกร วีระพันธ์ ไม่เข้าเรียน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว 21102 ไปรยา พลังงานความร้อน เลขที่ 11 เด็กชายปภังกร วีระพันธ์ ไม่เข้าเรียน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 36 สิริวณีย์ ,เลขที่ 38 อรกัญญา
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ค21202 วนัสนันท์ ร่วมงานลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 ครบ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ท21102 อุมาพร คำวิเศษณ์
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 3 ณภัทร,เลขที่ 11 ปภังกร,เลขที่ 28 บัณพร,เลขที่ 33 ภัทรานิษฐ์,เลขที่ 40 กัญญาพัชร
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ21202 Oliver TCP-F,H 3,5,11
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 3 ณภัทร, เลขที่ 5 ทรงศักดิ์, เลขที่ 11 ปภังกร
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ท21102 อุมาพร คำสรรพนาม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 กราฟและการนำไปใช้ เลขที่ 27,28 ลา ซ้อมศิลปหัตถกรรม เลขที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 27 ธัญลักษณ์,เลขที่ 37 สิริวณีย์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ21202 Oliver ISP2-F 27
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ส21104 เพ็ญพิกา พุทธประวตัติตอน ประสูติ ตรัสรู้ -
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ท21102 อุมาพร ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค21202 วนัสนันท์ กราฟและการนำไปใช้
พุธ ที่ 15/11/2566 1 อ21202 Oliver TCP-E 27,36
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ท21102 อุมาพร รักการอ่าน
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา สิทธิและเสรีภาพ 27
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ส21104 เพ็ญพิกา ประวัติพระพุทธเจ้า ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สาย HDMI ไม่มีในห้องเรียน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 37 ธัญลักษณ์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เลขที่ 27 ลา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.2 ครบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท21102 อุมาพร สวดโอ้เอ้วิหารราย ทำนองกาพย์ยานี 11
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ กราฟคู่อันดับ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 อ21202 Oliver ISP2-B 0
พุธ ที่ 08/11/2566 6 อ21102 ฉัตรรวี Present Simple
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 32 พิรัลพัชร (ลา)
พุธ ที่ 08/11/2566 1 อ21202 Oliver TCP-C 32
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท21102 อุมาพร บทวิเคราะห์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา วิถีประชาธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ส21104 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 อ21102 ฉัตรรวี Play Do and Go
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ เลขที่ 21 ลา
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน1.1 ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ท21102 อุมาพร บทนำกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 อ21202 Oliver ISP2-A 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 อ21102 ฉัตรรวี Adverb of frequency
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ 2
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมการ -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ท21102 อุมาพร คัดลายมือ
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนนิพจน์พีชคณิต -
พุธ ที่ 01/11/2566 1 อ21202 Oliver TCP-A 0
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ท21102 อุมาพร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา/นัดหมายสอบท่องจำบทอาขยาน
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ส21104 เพ็ญพิกา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา สอนเรื่องการสังคายนา -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ พีชคณิต -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ คู่อันดับ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ