รายงานการสอนห้อง ม.104 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี นักเรียนทำ Project เกมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี นักเรียนทำ Project เกมสร้างสรรค์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 อ21210 ลภัสรดา Final giudeline
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ง21101 วรรณี อาหาร -
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ21102 Erike complete questions 1,2, 4a and 4b roll number 36 Ananya
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ21210 ลภัสรดา Making sentences
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ21210 ลภัสรดา Idioms
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ค21222 วนัสนันท์ แบบฝึกสมการ
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ง21101 วรรณี ติดกระดุม -
พุธ ที่ 17/01/2567 5 อ21102 Erike Grammar and context: will and won't All are present
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 17
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ง21101 วรรณี การจัดห้อง -
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 เลขที่ 9,16 ลา
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี สอบกลางภาคเรียนนอกตาราง ทำงานที่ค้าง
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี สอบกลางภาคเรียนนอกตาราง ทำงานที่ค้าง
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ง21101 วรรณี การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า -
พุธ ที่ 20/12/2566 10 อ21214 Samara make up work
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของสมการ ด.ญ ธิดาพร พุทธวงค์ ลา
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ง21101 วรรณี งานสอบ 4..14
พุธ ที่ 06/12/2566 5 อ21102 Erike Unit 5 Test
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว21208 รุตชเดช ทำเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว21208 รุตชเดช ทำเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ21102 Erike unit test students were in assembly but present
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี การใช้ตัวแปรเก็บคะแนนจากการสัมผัสตัวละคร โดยการตรวจสอบเงื่อนไข เลขที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี การใช้ตัวแปรเก็บคะแนนจากการสัมผัสตัวละคร โดยการตรวจสอบเงื่อนไข
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ง21101 วรรณี การใช้อุปกรณ์ 27
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ23210 รวิพล นีกเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ23210 รวิพล นีกเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะของสสาร
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะของสสาร
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ง21101 วรรณี วาดภาพอุปกรณ์ -
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะของสสาร
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะของสสาร
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 อ21214 Samara Frame Story 1
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของรัฐธรรมนูญ ครบ
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ 24
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน เลขที่ 24 ลากิจ
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน เลขที่ 24 ลากิจ
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ 24
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เลขที่ 24 ลา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ 36
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ กราฟและความสัมพันธ์
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ส21102 นารีรัตน์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ ครบ
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว21102 อชิตพน วาดกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว21102 อชิตพน วาดกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ส21104 นภัทร ความสำคัญของพระพุทธศาสนา -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชน ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค21101 ประภัสสร การแก้สมการ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว21201 ณฐกร ประดิษฐ์ชิ้นงานจักจั่นของเล่น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว21201 ณฐกร ประดิษฐ์ชิ้นงานจักจั่นของเล่น
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว21102 อชิตพน ทำการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี แนะนำวิชา แบบสอบถามวิเคราะห์ผู้เรียน แนะนำโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี แนะนำวิชา แบบสอบถามวิเคราะห์ผู้เรียน แนะนำโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ส21104 นภัทร โครงสร้างรายวิชา -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค21102 ประภัสสร การหาค่าของนิพจน์พีชคณิต
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา, การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 จักจั่นของเล่นในคาบถัดไป
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา, การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 จักจั่นของเล่นในคาบถัดไป
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ