รายงานการสอนห้อง ม.211 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ22202 Daniel Review 23, 24, 27
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงทดแทน -
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงทดแทน -
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ว22203 พินทิพา Final Test -
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ว22203 พินทิพา Final Test -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 อ22202 Daniel Review 26, 29
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 ส22202 เพ็ญจันทร์ เซื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 29
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพใอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 14(ลา)
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ22202 Daniel ISP R 9, 14, 36
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ส22202 เพ็ญจันทร์ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก สอบหน่วย 7 29 33 38
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ส22202 เพ็ญจันทร์ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก สอบหน่วย 7 29 33 38
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ว22203 พินทิพา ทบทวน 29,33,38
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว22203 พินทิพา ทบทวน 29,33,38
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 อ22202 Daniel TCP O 18, 23, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 43
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 I20201 มลฤดี ตรวจเล่มโครงงาน/โปสเตอร์
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 I20201 มลฤดี ตรวจเล่มโครงงาน/โปสเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ22202 Daniel ISP N & O 18, 21
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 I20201 มลฤดี ตรวจเล่มโครงงาน/โปสเตอร์
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 24(ลาป่วย)28(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว22203 พินทิพา App Script 24,28
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 I20201 มลฤดี ตรวจเล่มโครงงาน/โปสเตอร์
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว22203 พินทิพา App Script 24,28
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 อ22202 Daniel Listening Test & ISP J 3, 15, 18, 23, 27, 32, 33, 37, 41
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก 33
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 30
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ค22202 แพรวพรรณ สอบซ่อม ครบ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 อ22202 Daniel TCP N P 17, 33, 43
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลด 17 26 33
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลก -
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลก -
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ว22203 พินทิพา App Script -
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ว22203 พินทิพา App Script -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 อ22202 Daniel TCP J L 3, 36
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ22202 Daniel ISP K 17, 19, 23, 25, 27, 29
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบซ่อมกลางภาค สอบการแยกสาร 8 11 16 18 26 33 34 35
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบซ่อมกลางภาค สอบการแยกสาร 8 11 16 18 26 33 34 35
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ส20206 สำเริง สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ส20207 สำเริง สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 35(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 35(ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ22202 Daniel Review 17, 19, 23, 25, 27, 29
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3 ขาดเรียน 3 คน เลขที่ 2 31 35
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 3 ขาดเรียน 3 คน เลขที่ 2 31 35
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ โจทย์เสริม ครบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ส22202 เพ็ญจันทร์ ทำงานหน้าที่พลเมือง ทำแบบประเมินค่ายลูกเสือ 31 34
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบ เครื่องกลอย่างง่าย ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 31 34
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบ เครื่องกลอย่างง่าย ทบทวนก่อนสอบกลางภาค 31 34
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 34
อังคาร ที่ 19/12/2566 11 I20201 มลฤดี รวบรวมบทที่ 1-5
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 I20201 มลฤดี รวบรวมบทที่ 1-5
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 34
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 อ22202 Daniel TCP I
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ สรุปเตรียมสอบ เครื่องกลอย่างง่าย 2
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 I20201 มลฤดี บทที่ 4-5
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 I20201 มลฤดี บทที่ 4-5
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ค22102 พรชัย เส้นขนาน -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ ส่งใบงาน หน่วย5 การแยกสาร 36
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ22202 Daniel TCP H, ISP2 H 36, 40, 42
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 อ22202 Daniel Speaking Test 3, 15, 22, 25, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 43
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ส22102 เพ็ญพิกา สอน กฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภค -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิธีการพัฒนาการเรียน 15,22,35,36,43
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 I20201 มลฤดี ซ้อมการแสดงลูกเสือ ม.2
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 I20201 มลฤดี ซ้อมการแสดงลูกเสือ ม.2
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ส22102 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ22202 Daniel No Class/Student Activity
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค22102 พรชัย เส้นขนาน -
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ ขาดเลขที่ 36
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ ขาดเลขที่ 36
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ส20206 สำเริง ประวัติความเป็นมา
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ส20206 สำเริง ความเป็นมาในประวัติศาสตร์
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ -
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ22202 Daniel Student Activity
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัการเรียน -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 I20201 มลฤดี ซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 I20201 มลฤดี ซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้าจั่ว -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ส22102 เพ็ญพิกา หน่วยที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ (การบ้านตอบคำถามท้ายหน่วย) -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ พลังงานกล กฏการอนุรักษ์พลังงาน 18 36
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ22202 Daniel ISP G 3, 29
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์ ครบ
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้าจั่ว -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ส22104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 I20201 มลฤดี เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงาน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 I20201 มลฤดี เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 อ22102 คนึงนิจ Pronounce -ed
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ คำนวณเครื่องกลอย่างง่าย ทำใบงาน 5.3 24 33
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ22202 Daniel ISP2 F 12, 24, 25, 30, 31, 33, 38
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว22203 พินทิพา Excel 27,39
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว22203 พินทิพา Excel 27,39
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ส22104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 อ22202 Daniel TCP E 12, 23, 25,27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการให้เก่ง 23,27,33
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ(แทนครูฐิติวัสส์) -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนาม _
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์เรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 อ22202 Daniel ISP2 B 12, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 42
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง กรณี a=1, และ cไม่เท่ากับศูนย์ ครบ
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า(ต่อ)
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว22203 พินทิพา Office -
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว22203 พินทิพา Office -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 อ22202 Daniel TCP C 12,17,19,25,29,30,36,38,42 Student 36 was given a Doctors note which was passed on to me
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ หาค่า m ,n ที่ทำให้ mn=c และ m+n=b เมื่อกำหนดค่าของ b และ c ให้ ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการแบบด้าน-มุม-ด้าน -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์เรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 I20201 มลฤดี เตรียมวางแผนดำเนินการโครงงาน หน่วยที่ 4-5
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 I20201 มลฤดี เตรียมวางแผนดำเนินการโครงงาน หน่วยที่ 4-5
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ กำลัง ทำใบงาน 5.2 -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ22202 Daniel ISP A 33
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดรีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัยติการแจกแจง ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 2gzaynm พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 2gzaynm พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ท22102 เจริญ บทอาขยานกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 อ22202 Daniel TCP A 39
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ส22102 เพ็ญพิกา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา ความหมายของการออม -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน 39
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค22202 แพรวพรรณ บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ทบทวนความรู้เดิม และทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกกระการ -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ