รายงานการสอนห้อง ม.212 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 8 อ22102 ลภัสรดา กิจกรรมจากเหย้า
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 3 I20202 ลภัสรดา ส่งรูปเล่ม
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 2 I20202 ลภัสรดา ส่งรูปเล่ม
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Reviewing all in lesson
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 อ22202 Daniel Review 3, 13
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ว22102 นภา ทบทวน -
พุธ ที่ 07/02/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Describing jobs/test
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 อ22202 Daniel Review
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาลิมทรัพย์และการก่อสร้าง -
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ว22102 นภา ส่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย -
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ว22102 นภา ส่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ว22203 พินทิพา Final Test 40,42
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ว22203 พินทิพา Final Test 40,42
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 8 อ22102 ลภัสรดา Open House
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 อ22102 ลภัสรดา A An/Some Any
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 อ22202 Daniel ISP R 14, 22, 42
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ค22102 เบญจวรรณ ค่ากลางของข้อมูล
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ว22102 นภา ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 13, 19
พุธ ที่ 31/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Present IS
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 9 ลภัสรดา Presenting
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 อ22202 Daniel TCP N & P 13, 15, 19
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ว22102 นภา งานที่ได้รับมอบหมาย หน่วยที่ 4-5 -
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 9 ลภัสรดา Presenting
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว22102 นภา งานที่ได้รับมอบหมาย หน่วยที่ 4-5 -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว22203 พินทิพา ทบทวน 10,19
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ว22203 พินทิพา ทบทวน 10,19
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 อ22102 ลภัสรดา Present perfect questions
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 I20202 ลภัสรดา เตรียมความพร้อมในการนำเสนอ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Reading about traveler
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 อ22202 Daniel ISP N & O
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ว22102 นภา แบบฝึกหัดหน่วยที่7 -
พุธ ที่ 24/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary and time expressions
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ22202 Daniel Listening Test ISP2J
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ส22102 ฐาปนี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และทำใบงานที่ 1 เป็นการบ้าน 42 อคีราห์ (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว22102 นภา พลังงานทดแทน -
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 I20202 ลภัสรดา ติดตามรูปเล่ม การนำเสนอ
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว22102 นภา พลังงานทดแทน -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ว22102 นภา น้ำบนดิน น้ำใต้ดิน -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ค22102 เบญจวรรณ สถิติ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 41
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ว22203 พินทิพา App script 41
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ว22203 พินทิพา App script 41
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Answering questions
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 อ22202 Daniel ISP2 M 7, 26, 30
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ22202 Daniel ISP2 M 18, 22, 30
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of the nature world
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ว22203 พินทิพา Appscript 8,9,30
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ว22203 พินทิพา Appscript 8,9,30
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
พุธ ที่ 10/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา ร่สมกิจกรรมกีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 อ22202 Daniel TCP L 1
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ว22102 นภา กิจกรรม7.1 โครงสร้างโลกภายใน -
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ว22102 นภา กิจกรรม7.1 โครงสร้างโลกภายใน -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ค22102 เบญจวรรณ ฮิสโทแกรม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ส22102 ฐาปนี เรียน พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ชยุดา (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ว22203 พินทิพา App Script 13,25
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ว22203 พินทิพา App Script 13,25
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Exercise present perfect
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายประจุ เครื่องหมายโยงเสียง ครบ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 อ22202 Daniel ISP K 7, 40
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว22102 นภา แจ้งคะแนนเก็บ ติดตามงานที่ค้างส่ง -
พุธ ที่ 03/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา How to use since / for
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ค22102 เบญจวรรณ ซ่อมสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ22202 Daniel TCP J 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 40
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ส20206 สำเริง สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ส20206 สำเริง สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 1. 12 ลากิจ 2. 26 ลากิจ 3.10 ลากิจ 4.37 ลากิจ 5. 31 ลากิจ 6.11 ลากิจ 7. 27 ลากิจ 8.18 ลากิจ 9.14 ลากิจ 10.36 ลากิจ 11. 40 ลากิจ 12.15 ลากิจ 13. 20 ลากิจ
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ว22102 นภา แจ้งคะแนน ปรับคะแนนสอบ ส่งงาน -
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ว22102 นภา แจ้งคะแนน ปรับคะแนนสอบ ส่งงาน -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 อ22102 ลภัสรดา ติดตามงาน ส่งสมุด
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 อ22202 Daniel Review
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 1 อ22102 ลภัสรดา กิจกรรมแสดงความยินดี
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 อ22202 Daniel Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว22102 นภา สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ และสอบจุดประสงค์ -
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว22102 นภา สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ และสอบจุดประสงค์ -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 29,31,42
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 29,31,42
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 อ22102 ลภัสรดา Reading test
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 อ22102 ลภัสรดา Midterm giude
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Answer key
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ22202 Daniel TCP F+H 14, 22, 24, 42
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ22102 ลภัสรดา Reading test
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ว22102 นภา การนำไปใช้(การแยกสาร) -
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา ตบมือตามค่าโน้ต ครบ
พุธ ที่ 06/12/2566 1 อ22102 ลภัสรดา กิจกรรมวันเกียรติยศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ว22102 นภา ทำแบบฝึกหัดเรื่องการแยกสาร -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน 2,14
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 อ22102 ลภัสรดา Exercise
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 อ22102 ลภัสรดา Review grammar
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 อ22202 Daniel ISP2 H 28, 30, 39
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ เส้นขนาน
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา การอ่านเขียนโน้ตสากล ครบ
พุธ ที่ 29/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา กฏการใช้ Will 37
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ22202 Daniel Speaking Test 13, 31
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ง20203 พันธ์ทิพย์ ความหมายของการลงทุน
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ง20203 พันธ์ทิพย์ ความหมายของการลงทุน
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว22102 นภา การแยกสาร -
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว22102 นภา การแยกสาร -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ค22202 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาเรียน -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ 13
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ 13
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 อ22102 ลภัสรดา แบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ22202 Daniel ISP G 7, 30
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ การนำไปใช้
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 22/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Worksheet
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 อ22102 ลภัสรดา School events and activities
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 อ22202 Daniel ISP2 F 30, 36
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ การนำไปใช้
พุธ ที่ 15/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Field trip
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ค22102 เบญจวรรณ ฉาก-ด้าน-ด้าน
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 อ22202 Daniel TCP E 9, 30, 36, 42
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี - การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - การบ้านงานคู่ Infographic ส่งวันอังคารที่ 21 พ.ย.66 ใน Classroom 9 ปัณณทัต (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว22102 นภา การอนุรักษ์พลังงาน -
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว22102 นภา การอนุรักษ์พลังงาน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง 16
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท22102 เจริญ คุณค่าเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ 16 ลากิจ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ว22203 พินทิพา Excel 16
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ว22203 พินทิพา Excel 16
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 อ22102 ลภัสรดา Must/mustn’t
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์เรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี งาน สินค้าและบริการของฉัน ทำในคาบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 อ22202 Daniel ISP2 B
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ ด้าน-ด้าน-ด้าน
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ 14 ขาด
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว22102 นภา เครื่องกลอย่างง่าย -
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า(ต่อ)
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ระกอบของดนตรี เลขที่14 ลา
พุธ ที่ 08/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Should/Shouldn’t
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ค22102 เบญจวรรณ ด้าน-ด้าน-ด้าน
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ22202 Daniel TCP C
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้าน
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว22102 นภา เครื่องกลอย่างง่าย
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว22102 นภา เครื่องกลอย่างง่าย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ มุม-ด้าน-มุม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน 33
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว22203 พินทิพา Microsoft Office 33
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว22203 พินทิพา Microsoft Office 33
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ 42 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ท22102 เจริญ ถอดคำประพันธ์เรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 อ22102 ลภัสรดา Environment verbs/Going to
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี เรียน การลงทุน การบ้าน การออมและการลงทุน ส่ง 7 พ.ย.2566 41 เสาวลักษณ์ (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ22202 Daniel ISP A 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ22202 Daniel ISP A 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือเรียน -
พุธ ที่ 01/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Environment verbs/Going to
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว22102 นภา งาน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว22102 นภา งาน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท22102 เจริญ บทอาขยานกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค22102 เบญจวรรณ แบบทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ