รายงานการสอนห้อง ม.202 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 8 ก22902 อภิรักษ์ ลูกเสือ -
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ค22102 Joshua Post Test
พุธ ที่ 07/02/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ค22102 Joshua Multiplying and Dividing Exponents and Monomials No Absent
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ว 22203 กฤดา ปลายภาคย่อย 1
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ว 22203 กฤดา ปลายภาคย่อย 1
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ว 22203 กฤดา ปลายภาค ย่อย 1
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ว 22203 กฤดา ปลายภาค ย่อย 1
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ คาบสธป.สวดมนต์ประจำเดือน -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ว 22203 กฤดา Input output process
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ว 22203 กฤดา input output process
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว22102 Daryl Unit Test Review - Kahoot
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ว22102 Daryl Unit Test Review - Kahoot
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ว 22203 กฤดา Input output process
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ค22102 Joshua Let the students watched Box and whisker plots in YouTube then have them read the entire pdf plot lesson and do the first and second assignment none
พุธ ที่ 24/01/2567 10 ค22102 Joshua Students have to continue doing their homework posted in their Google Classroom. They need to submit it this on or before this period of time all present. Jacob was excused by Teacher Akou, practicing Bright Challenge competition for tomorrow
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ส22102 ฐาปนี ขั้นตอนการตรากฎหมาย
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ว22102 Daryl Energy Resources
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ว22102 Daryl Landform by Wind/Water
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ค22102 Joshua Line Plot and Histogram - Classwork No absent in this class.
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 อ22214 Kate Project Progress Check
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ส20211 Roderick Final Project NA
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ก22902 อภิรักษ์ สธป.ทักษะชีวิตเรื่องชีวิต800 -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ค22206 Joshua Collect data for stat plot project, review mean median and mode. students absent: 9,12,18,22,23,26
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ22102 Daniel CEFR test #9 Tan & 18 Pingping out sick. #22 Khow, #23 Proud, & #26 Deedee at Sports Day practice. #12 Chongming absent. Did CEFR but had a lot of technical problems with the website. Some students will need to retake it. (Covered by T Kate)
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ค22206 Joshua Score up project inspection and refinement Student 01 absent
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ส20211 Roderick Madagascar NA
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ว 22203 กฤดา midterm finalize
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ว 22203 กฤดา midterm finalize
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ว22102 Daryl Score-up Presentation slides 12, 15
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ว22102 Daryl Erosion and Deposition
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ว22102 Daryl Erosion and Deposition
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายประจุ เครื่องหมายโยงเสียง ครบ
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 10 ค22206 Joshua Supplemental Midterm
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ค22102 Joshua supplemental mid-term
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ _
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ค22102 Joshua supplemental mid-term
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ค22102 Joshua Supplemental Mid-term
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ก22902 อภิรักษ์ สธป -
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง การออกแบบหน้าปัดนาฬิกา -
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ค22206 Joshua Supp Midterm Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ค22102 Joshua supplemental mid term review 19386
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ค22102 Joshua Supplemental Midterm Review
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว 22203 กฤดา Midterm work 9 22 27
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว 22203 กฤดา Midterm work 9 22 27
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 อ22102 Daniel Grammar zero conditional 9, 22, 27
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ค22102 Joshua Score-Up Camp (Research 2 assignment) Students 9, 15, and 23 are excused absent today.
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว22102 Daryl Quiz review - Kahoot
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา ข้อสอบตบมือตามจังหวะ เลขที่ 1,5,9,22,26,27,28,29,12,18,20
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 อ22208 Daniel Reading - Unit 9 Supplemental 15
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ส22102 ฐาปนี ระบบเศรษฐกิจ งานเดี่ยว แผนผังความคิด ส่งพุธที่ 20 ธ.ค. 66 9 มุทธาสรร (ลาป่วย)
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค22102 Joshua Chapter 6 Test 18643
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ค22206 Joshua Chapter 6 Test
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ว22102 Daryl Soil - Intro 9
พุธ ที่ 06/12/2566 2 อ22102 Daniel Grammar - zero conditional 9
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว22102 Daryl Camp Project - Research part 2 Absent: 22, 23
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว22102 Daryl Camp Project - Research part 2
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 อ22102 Daniel Listening unit 6 2, 9, 22, 27
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ค22102 Joshua chapter 6 review 18323
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 อ22214 Kate Video Game PRESENTATIONS
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ค22102 Joshua Chapter 6 Congruence review 18322, 18551
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ส20211 Roderick Assembly NA
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ว 22203 กฤดา Variable and Flow chart
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ว 22203 กฤดา Variable and Flow chart
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 อ22102 Daniel Grammar - present continuous 9, 18, 22, 25, 27
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ค22102 Joshua SAS, SSS, AAS Congruency, Proofs, Flow Proofs 18717,18635, 18475, 18643 (excused)
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ว22102 Daryl Camp Project Slides + Planning
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ค22206 Joshua SAS, SSS 18485
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา การอ่านเขียนโน้ตสากล เลขที่9,22,27ซ้อมกิจกรรมกลางแจ้ง/เลขที่18ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ22102 Daniel Grammar Unit 6 18
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ส22102 ฐาปนี หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค 11 แสงแรก (ลากิจ) 18 บุณยวีร์ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 29/11/2566 2 อ22208 Daniel Reading - smokejumpers 11, 18
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ วิธีการพัฒนาการเรียน 11(ลากิจ)18(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ22102 Daniel Reading unit 6 core 18
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง ทักษะและกระบวนการทำงาน -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว22102 Daryl Forms of Energy + Camp receipts
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ22102 Daniel Vocabulary Unit 6 12, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค22102 Joshua similarity of triangles 18485
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 อ22214 Kate Storyboard, group projects due next week
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ค22102 Joshua congruence of triangles 18503. 18776
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ส20211 Roderick Egypt 6 students
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว 22203 กฤดา Activity 5 6 2 6 9 16 20 Due to school activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว 22203 กฤดา Activity 5 6 2 6 9 16 20 Due to school activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ22102 Daniel Vocabulary unit 6 2, 6. 9. 16, 20
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว22102 Daryl Score-up Project drawing/illustration
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 อ22208 Daniel Reading, unit 9 Unusual jobs 2, 6, 9, 16, 20,
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ค22102 Joshua congruence L1 This period was switched from period 1 to period 8 because of a morning assembly
พุธ ที่ 22/11/2566 3 อ22102 Daniel Grammar comparatives and superlatives 2, 6, 9, 16, 20
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ว 22203 กฤดา Wrap up tutorial number 1, 27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ว 22203 กฤดา Wrap up tutorial number 1, 27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ22102 Daniel Grammar unit 5 01 Jacob, 26 Deedee, 27 Fasai
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ส22102 พีระพงษ์ ทำงาน Infographic ส่งในคาบเรียน
พุธ ที่ 15/11/2566 5 พ22103 เอกปกรณ์ สถานบริการสุขภาพ
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ส20211 Roderick Students choose an important figure, monument, place, or person in Africa and give facts and understanding about the subject they chose.
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค22206 Joshua dilations of figures
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ท22102 รัชนีวรรณ แบบฝึกหัดเรื่อง กลอนดอกสร้อย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี - การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - จับคู่ทำงาน Infographic ทำงานส่งใน Classroom ภายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค22102 Joshua rotation around vertex and origin in coordinate plane
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ว 22203 กฤดา Activity 2,3 and 4 Number 22
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ว 22203 กฤดา Activity 2,3 and 4 Number 22
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ค22102 Joshua 5.1-2 Quiz 18447
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ท22102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์กลอนดอกสร้อย(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ประกอบของดนตรี ครบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค22206 Joshua Translations/Reflections Quiz Review
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ส20211 Roderick Africa Country group activity Students 02 (Shrinand) and 25 (Shannon) are absent, both sick.
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ศ22101 นิภาพร ทัศนธาตุ 2,25
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง งานประดิษฐ์น่ารู้ 2 25
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ค22206 Joshua translation vocabulary check, translations as applied to real world discussion, writing, presentation
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ท22102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้านคาบที่แล้ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ส20211 Roderick Geography of Africa Shrinand
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค22102 Joshua Addition and subtraction properties of equality, using data tables and number lines to solve equations that relate to real life. 18323
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ว 22203 กฤดา Class agreements, Google classroom register, Book issues, Introduction to microbit.
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ว 22203 กฤดา Class agreements, Google classroom register, Book issues, Introduction to microbit.
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว22206 Daryl Power 1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค22102 Joshua figure mapping
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ท22102 รัชนีวรรณ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา แจกหนังสือเรียน เลขที่1
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค22206 Joshua vocabulary crossword, vocabulary intro
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค22206 Joshua pre-test
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ส20211 Roderick Geography of Africa NA
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 อ22214 Kate Term 2 Intro/Scary stories
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ส20211 Roderick Welcome back and Group Work N/A
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ