รายงานการสอนห้อง ม.209 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 อ22202 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ สรุปทบทวนก่อนสอบ -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ -
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 อ22202 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ว22203 พินทิพา Final Test 10
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว22203 พินทิพา Final Test 10
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ แหล่งพลังงานทดแทน 10
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ แหล่งพลังงานทดแทน 10
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 อ22202 Oliver M 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ศ22103 อรรถยา เนื้อหาหน่วยที่6 การละครไทย ขาดเลขที่ 4
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ศ22103 อรรถยา เนื้อหาหน่วยที่6 การละครไทย ขาดเลขที่ 4
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว22203 พินทิพา ทบทวน 31
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว22203 พินทิพา ทบทวน 31
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 อ22202 Oliver ISP2-M,O 35,37
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 อ22202 Oliver ISP2-N 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ น้ำบนดิน 2 35
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2,35
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ22202 Oliver listening test half of ISP2-N
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ว22203 พินทิพา App Script -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ว22203 พินทิพา App Script -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 28
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ค22202 แพรวพรรณ สอบซ่อม ครบ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลก ใบงาน 7.1-7.3 21 28 33
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลก ใบงาน 7.1-7.3 21 28 33
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 อ22202 Oliver TCP-n,p 0
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว22203 พินทิพา App Script 31
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว22203 พินทิพา App Script 31
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 อ22202 Oliver ISP2=j.k 0
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ แจ้งคะแนนสอบกลางภาค สอบซ่อมปรับคะแนนสอบกลางภาค 6
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ22202 Oliver TCP-J,L 20,28,36,29,33
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ศ22103 อรรถยา เรียนปฏิบัติหน่วยที่4รำวงมาตรฐาน เลขที่ 4 6 20 22 26 29 32 33
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ศ22103 อรรถยา เรียนปฏิบัติหน่วยที่4รำวงมาตรฐาน เลขที่ 4 6 20 22 26 29 32 33
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 อ22202 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ ทบทวน ก่อนสอบกลางภาค สอบเก็บคะแนน เรื่อง การแยกสาร 26
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 20,26
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ค22202 แพรวพรรณ โจทย์เสริม ครบ
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ค22202 แพรวพรรณ คาบเสรืิม ครบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 อ22202 Oliver TCP-F,H 26
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 19,26,16,42,37
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 19,26,16,42,37
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบเก็บคะแนน หน่วย 5 สรุปทบทวนก่อนสอบกลางภาค 19 26 37 42
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบเก็บคะแนน หน่วย 5 สรุปทบทวนก่อนสอบกลางภาค 19 26 37 42
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 อ22202 Oliver ISP2-D 0
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค22102 พรชัย เส้นขนาน -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพทธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 32
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ค22202 แพรวพรรณ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ครบ
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ การแยกสาร 31 32
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ การแยกสาร 31 32
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ การแยกสาร -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค22102 พรชัย ซ้อมการแสดงกลางแจ้ง -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ 25
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว22203 พินทิพา ระบบสารสนเทศ 25
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท้ากันทุกประการ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 อ22202 Oliver Speaking test H 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ส22102 เพ็ญพิกา เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ ะลังงานกล 3 6
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหตัาจั่ว -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ วิธีการแบ่งเวลาให้เหมาะสม 3
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้าจั่ว -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ส22102 เพ็ญพิกา ผลิตสินค้า "สินค้าและบริการของฉัน" (มอบหมายภาระงาน ส่ง 6/11/66) -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ คำนวณเครื่องกลอย่างง่าย ใบงาน 5.3 แบบฝึกหัด -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ค22102 พรชัย ความเท่าทุกประการ -
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา นักเรียนไปทัศนศึกษา -
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 อ22102 คนึงนิจ be going to
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 อ22202 Oliver TCP-E 0
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ศ22103 อรรถยา ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง นักเรียนเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ศ22103 อรรถยา ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ส22104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนาม ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย คาน รอก พื้นเอียง -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย คาน รอก พื้นเอียง -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 อ22202 Oliver ISP2-B 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง กรณี a=1, และ cไม่เท่ากับศูนย์ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ส22104 โรจนัสถ์ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 อ22202 Oliver TCP-C 0
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ศ22103 อรรถยา การแสดงสร้างสรรค์ นักเรีเข้าเรียนครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ศ22103 อรรถยา การแสดงสร้างสรรค์ นักเรีเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว22203 พินทิพา Office 22
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว22203 พินทิพา Office 22
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ หาค่า m ,n ที่ทำให้ mn=c และ m+n=b เมื่อกำหนดค่าของ b และ c ให้ ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการแบบมุม-ด้าน-มุม 22
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ง20201 พงษ์นรินทร์ ความหมาย และความสำคัญของงานช่าง -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 อ22202 Oliver ISP2-A 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว22102 เพ็ญจันทร์ กำลัง ทำใบงาน 5.2 13
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ว22102 เพ็ญจันทร์ กำลัง ทำใบงาน 5.2 13
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค22102 พรชัย สธป.ตรวจระเบียบวินัย -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ กำลัง ทำใบงาน 5.2 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ค22202 แพรวพรรณ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัยติการแจกแจง ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา แจ้งโครงสร้างรายวิชา สอนเรื่องการออม (ภาระงานแบบฝึกทักษะที่ 1.1) -
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำบทเรียน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ง20201 พงษ์นรินทร์ แนะนำบทเรียน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 อ22202 Oliver TCP-A 0
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค22202 แพรวพรรณ บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ทบทวนความรู้เดิม และทำแบบทดสอบก่อนเรียน ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ 38
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ งานและกำลัง ทำใบงาน 5.1 38
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว22102 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ งานและกำลัง ทำใบงาน 5.1 38
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ