รายงานการสอนห้อง ม.314 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) เลขที่ 1 และ 21 ไม่เข้าเรียน
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 อ23202 Honey Revision 34 38 44
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ว23203 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ว23203 ปิยชาติ สอบปลายภาคนอกตาราง
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ท23102 จิรสุดา การพูดโต้วาที
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 อ23202 Honey Review quiz 1 21
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ศ23101 ชนากานต์ ใบงานวิจารณ์งานทัศนศิลป์
จันทร์ ที่ 05/02/2567 10 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ เลขที่ 1 , 2 ไม่เข้าเรียน
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 อ23202 Honey ISP J 1
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ท23102 จิรสุดา วินิจวรรณกรรมท้องถิ่น
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลรั้ว
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลรั้ว
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 อ23202 Honey ISP O 1 15 21 2 14 16
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ศ23101 ชนากานต์ นิทรรศการ และการวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 1,21
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 อ23102 รวิพล Question tags
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ เลขที่ 1 , 21 ไม่เข้าเรียน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 อ23202 Honey ISP M 1 21 33 36
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 อ23202 Honey ISP N 1 21
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ สร้างโมเดลห้องนอน และนำเสนอ
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ เด็กชายกวิเชษฐ์ เลขที่ 1 และ เด็กชายสุรศักดิ์ เลขที่ 21 ไม่เข้าเรียน
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ สร้างโมเดลห้องนอน และนำเสนอ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ท23102 จิรสุดา เพลงพื้นบ้าน
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 อ23202 Honey Listening test TCP P
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท23102 จิรสุดา เฉลยแบบฝึกหัดบทพากย์เอราวัณ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 อ23202 Honey ISP K TCP N 1 21 31 36
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 อ23202 Honey TCP J L 18 34
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ศ23101 ชนากานต์ ศิลปะไทยและสากล
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ23102 รวิพล Listening task 5-6
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 24(ลาป่วย) 28(ฝ่ายโสต) 31 และ 36 (กรรมการนักเรียน)
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ท23102 จิรสุดา บทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ว23203 ปิยชาติ โมเดลห้องนอน 1
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ขาดเลขที่ 1 และ 21(แข่งกีฬาตะกร้อ)
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 อ23202 Honey Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว23203 ปิยชาติ สอบกลางภาคเรียน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 อ23202 Honey Review 22
อังคาร ที่ 12/12/2566 8 ท23102 จิรสุดา เข้าค่ายลูกเสือ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 อ23202 Honey TCP H 1, 21
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 อ23102 รวิพล ทบทวนการใช้ Inversion conditional sentences
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ท23102 จิรสุดา บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ศ23103 ศศิมา หน่วยที่ 2 ทำแบบทดสอบ 10 โควิด
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 เลขที่ 10(ลาป่วย) เลขที่ 1,21,39,44 (ไม่เข้าเรียน)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนศิลป์ 2 มิติ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 อ23202 Honey TCP F 1, 10, 21, 25, 26, 33, 37
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 อ23202 Honey ISP H 18, 34
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 อ23102 รวิพล Conditional sentences
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน 1,6
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 อ23102 รวิพล How to do the cpr
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต -
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ท23102 จิรสุดา ประโยครวมที่ซับซ้อน
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 อ23102 รวิพล How to survive from house fire.
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ นโยบายการเงินการคลังกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 อ23202 Honey ISP G
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 อ23102 รวิพล Gnocchi cooking!
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ23102 รวิพล ฝึกทำ Gnocchi
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ ข้อมูลประกอบการสอบเข้าภาคอินเตอร์ เลขที่ 8 (ลาป่วย)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 อ23202 Honey ISP F 1, 15, 21, 25
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ23102 รวิพล How to make ghocchi
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ค23204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ท23202 พรชัย สอบอ่านทำนองเสนาะ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ศ23103 ศศิมา สอบปฏิบัติท่ารำ และแบบทดสอบ10 ข้อ 13 ลากิจ
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ว23102 นุชนาถ กฎของโอห์ม และต่อตัวต้านทานไฟฟ้า
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ -ครบ-
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเกี่ยวกับของผสม
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ท23102 จิรสุดา ประโยคซับซ้อน
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ส23102 ชนินทร์ ใบงานที่ 1.3 การปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ การsketch ด้วยมือ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ การsketch ด้วยมือ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ส23102 ชนินทร์ การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณดุลยภาพเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท23202 ชนินทร์ การอ่านทำนองเสนาะ -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต 25
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ วงจรสี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 อ23202 Honey TCP E 1, 12, 21
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค23102 วรากฤช การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเกี่ยวกับจำนวน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 อ23202 Honey ISP B
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ท23202 Honey การอ่านร้อยกรอง _
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 อ23102 รวิพล Food presentations
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว23202 วิภารัตน์ ทำแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการหาเวกเตอร์ลัพธ์
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว23202 วิภารัตน์ ทำแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการหาเวกเตอร์ลัพธ์
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ว23203 ปิยชาติ การหมุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ส23102 ชนินทร์ อุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท23202 ชนินทร์ สอบการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 21
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา อิศรญาณภาษิต
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ศ23101 ชนากานต์ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 อ23202 Honey TCP C
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค23102 วรากฤช การหาคำตอบระบบสมการโดยวิธีแทนค่าตัวแปร
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 อ23202 Honey ISP A 2
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 อ23102 รวิพล ซ้อมการ เสิร์ฟอาหารและจัดโต๊ะอาหารแบบสากล
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ท23202 รวิพล การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว _
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ง23102 กุลจิรา แนะนำรายวิชาและการเก็บคะแนน -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ท23102 จิรสุดา คัดลายมือ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ23102 รวิพล Food menu creation
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ศ23103 ศศิมา ใบงานที่ 1 และแนะนำบทเรียน ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ท23202 ศศิมา การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค23102 วรากฤช การแก้ระบบสมการด้วยวิธีแทนค่าตัวแปร
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว23202 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชาและการหาเวกเตอร์ลัพธ์
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ว23202 วิภารัตน์ แนะนำรายวิชาและการหาเวกเตอร์ลัพธ์
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ค23102 วรากฤช คำตอบของระบบสมการด้วยกราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ส23102 ชนินทร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว23203 ปิยชาติ แนะนำ Sketchup
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ส23102 ชนินทร์ ปฐมนิเทศรายวิชา ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดีชีวิตสำเร็จ เลขที่ 26 (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ23202 Honey TCP A 1, 21, 26
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค23102 วรากฤช แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ