รายงานการสอนห้อง ม.303 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 อ23102 Westley Reported speech and questions 0
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ(ต่อ) -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 อ23102 Westley Unit 8 Grammar & Vocab review 2
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 อ23102 Westley Practice Exam 2
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ท23102 วสุธร การพูด
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การนำเสนอ เรื่อง สิ่งที่ชอบและสนใจ -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 อ23102 Westley Reported Speech and Vocab 0
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 อ23102 Westley Reported and Direct speech 0
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ท23102 วสุธร เพลงพื้นบ้าน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ง23101 ไชยยา นำเสนอโครงงาน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท23102 วสุธร รำภาข้าวสาร
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 อ23102 Westley Non-defining relative clauses 0
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ท23102 วสุธร วรรณกรรมท้องถิ่น
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดระบบฐานสอง&ฐานสิบ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ23102 Westley Non-defining relative clauses 0
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ ~
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ23214 Samara do their project # 14
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ23102 Westley English -do their homework 8 students are absent
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ กลุ่มการเรียน -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ค23102 อำนาจ ความน่าจะเป็น
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 อ23102 Westley Relative Clauses 0
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 อ23102 Westley Relative Clauses 0
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ง23101 ไชยยา ธุรกิจเพื่อชีวิต
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ท23102 วสุธร บทพากย์เอราวัณ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 อ23102 Westley Relative Pronouns 1
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 พ23103 วิเชียร ปัญหาสุขภาพ
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การคิดเกรดเฉลี่ย เลขที่ 2 , 5 , 22
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท23102 วสุธร แนวข้อสอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 อ23102 Westley Midterm Review0 0
พุธ ที่ 20/12/2566 5 อ23214 Samara make up work
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ง23101 ไชยยา เสนอบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 พ23103 วิเชียร ความรุนแรง
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค23102 อำนาจ ปริมาตรทรงกลม
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ท23102 วสุธร เห็นแก่ลูก
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ การวางแผนการสมัครสอบ&ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ครบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ส23104 ปภัสรา เตรียมการแสดงละคร ส่งงานที่ค้าง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 อ23102 Westley Midterm Review 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 อ23102 Westley Passive 2
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ท23102 วสุธร บทละครพูด เรื่อง เห็นแก่ลูก
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ท23102 วสุธร วัจนลีลาของภาษา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 อ23102 Westley Latin Alphabet, passive 2: #14, #21
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ส23104 ปภัสรา พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ท23102 วสุธร วัจนลีลาของภาษา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ส23104 ปภัสรา หน่วย 2 พุทธประวัติ หน่วย 3 หลักธรรมทางพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ23102 Westley Class Expectations, Passive 2: 15, 21
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ท23102 วสุธร ประโยคซับซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในอนาคต -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 อ23102 Westley Auditory, Visual, Kinesthetic 0
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ง23101 ไชยยา นำเสนอของเก่าเล่าใหม่
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบความแตกต่างของบทเพลง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 อ23102 Westley Students learn noun suffixes and answer on their workbook (p. 61) No absent.
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 อ23102 Westley Students have to finish the grammar in context 1 HW & CW. Nos. 31 & 21 are absent.
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ค23102 Westley การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 อ23102 Westley Students have to complete the class work on modal verbs. No. 21 is absent.
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ส23104 ปภัสรา พุทธประวัติและพระพุทธรูปปางต่างๆ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 อ23102 Westley Student learn about Modal verbs - grammar in context 1 Students nos. 4, 5, 11, 13, 18, 19, 25 , 27 are absent.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ง23101 ไชยยา ปฏิบัติงานกลุ่ม"ของเก่าเล่าใหม่" 4 ,5 11 19 25
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 อ23102 Westley Students have to do reading and answer the activities posted in GC. Nos. 4,5,11,13,19,25 & 27 are absent.
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ส23104 ปภัสรา การเผยเเผ่ทวีปอื่นๆ
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ว23102 นุชนาถ การอ่านค่าตัวต้านทานแบบแถบสี
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 พ23103 วิเชียร ข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง 13,25
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา อุปทานและดุลยภาพ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ อาชีพในสถานประกอบการ -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ศ23102 นรากร การเลือกใชองค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรบทเพลง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ศ23102 นรากร การเลือกใชองค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรบทเพลง
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ว23102 นุชนาถ กฎของโอห์ม และแบบฝึกหัดหน้า 23/44/29 และใบงานหน้า 1-7 -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ว23102 นุชนาถ กฎของโอห์ม และแบบฝึกหัดหน้า 23/44/29 และใบงานหน้า 1-7 -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค23102 นุชนาถ การแก้โจทย์ปััญหาระบบสมการ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค23222 วัลยา วงกลม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 อ23102 Westley Students get to work on their PA, CW & HW for vocabulary in context (Unit 5) Nos. 6, 13 are absent.
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ส23102 รวิษฎา ติว
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ง23101 ไชยยา นร.อบรม
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ส23104 ปภัสรา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต -
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค23102 วสุธร การแก้ระบบสมการโดยวิธีกำจัดตัวแปร
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส23102 รวิษฎา อุปสงค์
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ สถาบันการศึกษา -ครบ-
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ศ23102 นรากร การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ค23102 นรากร การแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปร 27
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส23104 ปภัสรา หน่วย 1.2 การเผยแผ่และการนับถือศาสนาพุทธในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 27 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค23222 วัลยา วงกลม แบบฝึกชุดที่ 2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ23102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. no. 27 - absent
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 อ23102 Westley Unit 5 Vocabulary in context No. 14 & 27 absent unknown reasons
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต ~
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ง23101 ไชยยา ทักษะการทำงาน 14 27
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ค23222 วัลยา ส่วนประกอบของวงกลม
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ท23102 วสุธร อิศรญาณภาษิต
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 อ23102 Westley Project 1, Unit 5 All students accounted for.
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ส23104 ปภัสรา หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา (แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ท23102 วสุธร คัดลายมือ ~
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค23102 วสุธร การแก้ระบบสมการโดยใช้กราฟ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ส23102 รวิษฎา การแบ่งตลาดในระบบเศรษฐกิจ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ก23902 สุคนธ์ทิพย์ เป้าหมายดี ชีวิตประสบความสำเร็จ -ครบ-
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ศ23102 นรากร ปฐมนิเทศชั้นเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ค23222 วัลยา ปฐมนิเทศ เล่นเกมซูโดกุ -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ส23104 ปภัสรา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา เกณฑ์การเก็บคะแนน และภาพรวมรายละเอียดเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด /ให้นักเรียนเข้า google classroom
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 อ23102 Westley Welcome back introduction, ground rules project 1 All students accounted for
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ