รายงานการสอนห้อง ม.410 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 07/02/2567 8 อ31202 Honey Conversation
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 อ31202 Honey Review TCP ISP
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ท31202 ณัฐพงศ์ สอบ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึก(ต่อ)
พุธ ที่ 31/01/2567 4 I30202 ธนกร นำเสนอผลงาน
พุธ ที่ 31/01/2567 3 I30202 ธนกร นำเสนอผลงาน
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ค31202 สิทธิกร เอนติลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ค31202 สิทธิกร หาค่าลอการิทึม
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ก31902 อาศุ Present
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 อ31202 Honey ISP O
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 พ31102 สมพอ การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 พ31101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ว30181 พินทิพา ทำชิ้นงาน -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค31202 สิทธิกร เอกลักษณ์ลอการิทึม
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ว30181 พินทิพา ทรัพย์สินทางปัญญา 26,29
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision 21,30 ลากิจ 26 ลาป่วย 12 ไม่เข้าเรียน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ค31202 สิทธิกร ลอการิทึม
พุธ ที่ 24/01/2567 8 อ31202 Honey ISP M 26
พุธ ที่ 24/01/2567 4 I30202 ธนกร การนำเสนอข้อมูล
พุธ ที่ 24/01/2567 3 I30202 ธนกร การนำเสนอข้อมูล
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ค31202 สิทธิกร อสมการเอกซ์โพเนนเชียล
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ค31202 สิทธิกร สมการเอกซ์โพเนนเชียล
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 อ31202 Honey Listening test TCP O
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะเรื่องการอธิบาย (ต่อ)
พุธ ที่ 17/01/2567 8 อ31202 Honey ISP K N 7 17 27 29 35
พุธ ที่ 17/01/2567 4 I30202 ธนกร กิจกรรมหมากล้อม
พุธ ที่ 17/01/2567 3 I30202 ธนกร กิจกรรมหมากล้อม
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 6 ก31902 อาศุ กีฬาสีภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 อ31202 Honey TCP L M
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกเรื่องการเขียนสารคดี
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 พ31102 สมพอ ทักษะการตีแบดมินตันดาด ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ว30181 พินทิพา สร้างนวัตกรรม -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ท31202 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ค31202 สิทธิกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
พุธ ที่ 03/01/2567 8 อ31202 Honey ISP J 21
พุธ ที่ 03/01/2567 4 I30202 ธนกร ติดตามงาน
พุธ ที่ 03/01/2567 3 I30202 ธนกร ติดตามงาน
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค31202 สิทธิกร เฉลยใบงานฟังก์ชัน
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 อ31202 Honey TCP K 17 21 23 33
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
พุธ ที่ 20/12/2566 8 อ31202 Honey Conversation practice
พุธ ที่ 20/12/2566 4 I30202 ธนกร โปสเตอร์นำเสนอผลงาน
พุธ ที่ 20/12/2566 3 I30202 ธนกร โปสเตอร์นำเสนอผลงาน
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 อ31202 Honey Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนอธิบาย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 พ31102 สมพอ การตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ค31202 สิทธิกร พีชคณิตฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ค31202 สิทธิกร สอบย่อยภาคตัดกรวย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว30181 พินทิพา Business plan 39,40
พุธ ที่ 06/12/2566 8 อ31202 Honey TCP G 5 13
พุธ ที่ 06/12/2566 4 I30202 ธนกร โปสเตอร์นำเสนอผลงาน
พุธ ที่ 06/12/2566 3 I30202 ธนกร โปสเตอร์นำเสนอผลงาน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน ลาป่วยเลขที่ 5,33
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ท31202 ณัฐพงศ์ ทดสอบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 พ31102 สมพอ ตีข้ามตาข่าย ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ค31202 สิทธิกร ฟังก์ชัน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 5 TCAS รอบที่ 2-4 + ทดสอบหลังเรียน 28, 34,36ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ31202 Honey ISP H
พุธ ที่ 29/11/2566 4 I30202 ธนกร ติดตามงาน
พุธ ที่ 29/11/2566 3 I30202 ธนกร ติดตามงาน
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค31202 สิทธิกร สมการรูปทั่วไปของภาคตัดกรวย
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 อ31202 Honey Speaking test 28
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ นร.ร่วมกิจกรรมลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ค31202 สิทธิกร สมการูปทั่วไป
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
พุธ ที่ 22/11/2566 4 I30202 ธนกร ข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน
พุธ ที่ 22/11/2566 3 I30202 ธนกร ข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน
พุธ ที่ 22/11/2566 1 อ31202 Honey ISP G 29
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค31202 สิทธิกร พาราโบลาเลื่อนแกน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว30181 พินทิพา System 17,21
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ ระเบียบการของมหาวิทยาลัย เลขที่ 29 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาโวหาร
พุธ ที่ 15/11/2566 8 อ31202 Honey ISP F 8, 21, 30
พุธ ที่ 15/11/2566 4 I30202 ธนกร อภิปรายผลการศึกษา
พุธ ที่ 15/11/2566 3 I30202 ธนกร อภิปรายผลการศึกษา
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 อ31202 Honey TCP F 17
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวกฯ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค31202 สิทธิกร ไฮเพอร์โบลา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว30159 ฐิติมนต์ - โครงสร้างพื้นฐาน - กระบวนการในหน่วยไต - การรักษาดุลยภาพน้ำและสาร ลาป่วย: 18, 35 ลากิจ: 36
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว30181 พินทิพา วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 36,35,18
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ก31902 อาศุ TCAS
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาการเขียน(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา
พุธ ที่ 08/11/2566 8 อ31202 Honey ISP B 6, 12, 18
พุธ ที่ 08/11/2566 4 I30202 ธนกร สรุปผลการศึกษา
พุธ ที่ 08/11/2566 3 I30202 ธนกร สรุปผลการศึกษา
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ท31102 รัชนีวรรณ เนื้อเรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค31202 สิทธิกร วงรี
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 อ31202 Honey TCP D 6, 8, 36
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ส31102 สุพัตรา ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 อ31204 พลอยนภัส Reading Unit 8
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 อ31102 ตวงทรัพย์ Describing a photo on a happy day
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาการเขียน(ต่อ)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 อ31102 ตวงทรัพย์ การอ่านเอาความ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 I30202 กิ่งเดือน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 I30202 กิ่งเดือน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ส31102 สุพัตรา ชมพูทวีป
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค31202 สิทธิกร วงรี
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค31202 สิทธิกร สมการวงกลมรูปทั่วไป
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 10 ว30181 พินทิพา Intro -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานวิชาที่เรียนในชั้นม4+ทดสอบก่อนเรียน เรียน รด. จำนวน 15 คน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ง30232 วรรณี นัดงานครั้งต่อไป -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ง30232 วรรณี นัดงานครั้งต่อไป -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒนาทักษะการเขียน(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒนาทักษะการเขียน (ต่อ)
พุธ ที่ 01/11/2566 8 อ31202 Honey ISP A 2, 20
พุธ ที่ 01/11/2566 4 I30202 ธนกร การเก็บข้อมูล -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 I30202 ธนกร การเก็บข้อมูล -
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ค31202 สิทธิกร วงกลม
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว30159 ฐิติมนต์ - แนะนำรายวิชาและครูผู้สอน - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน - Intro เนื้อหา เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกจากเซลล์
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว30159 ฐิติมนต์ - แนะนำรายวิชาและครูผู้สอน - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน - Intro เนื้อหา เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเข้าและออกจากเซลล์
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 อ31202 Honey TCP B
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒนาการเขียนในรูปแบบต่างๆ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒนาการเขียนในรูปแบบต่างๆ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา 22 39พักการเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค31202 สิทธิกร วงกลม
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ