รายงานการสอนห้อง ม.411 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 อ31202 Honey Activity 1 11 13 17 19 21 27 31 37 39
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 07/02/2567 8 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ว30159 นภา นักเรียนร่วมกิจกรรม -
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ว30159 นภา งานที่ได้มอบหมาย
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 อ31202 Honey REVIEW TCP ISP 1 3 7 11 13 15 19 21 25 27 29 31 35 37 12 16, 18 20 22 24 30 34 36 38 40
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ท31202 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึก(ต่อ)
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ก31902 อาศุ Present My Vision
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว30159 นภา งานที่ได้รับมอบหมายหน่วย4-5 -
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ31202 Honey TCP O 1 7 13 27 31 37 16 20
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 อ31202 Honey ISP N 1 12 16 19 20 21 31 37 40
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ว30181 พินทิพา ทรัพย์สินทางปัญญา 40,37,13
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ว30159 นภา สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ว30159 นภา สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision 20,34
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว30159 นภา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต -
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ว30181 พินทิพา สร้างนวัตกรรม 1,13
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว30181 พินทิพา สร้างนวัตกรรม 1,13
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ31202 Honey Listening test TCP M
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ค31102 สุธิสา การเรียงสับเปลี่ยน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะเรื่องการอธิบาย(ต่อ)
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ค31102 สุธิสา แฟกทอเรียล 20 1 18 12 15
พุธ ที่ 10/01/2567 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมกีฬาสีภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว30159 นภา พันธุกรรม -
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ31202 Honey TCP L 1 3 4 6 7 8 12 13 16 17 18 19 20 21 25 30 32 34 36 37 38 39 40
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ท31202 ณัฐพงศ์ แบบฝึกเรื่องการเขียนสารคดี
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 อ31202 Honey ISP K 1 15 16 19 20 21 23 25 27 29 31 34 35 37 38 40
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ว30159 นภา สอบจุดประสงค์ และส่งงานที่ยังไม่เรียบร้อย -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ว30159 นภา สอบจุดประสงค์ และส่งงานที่ยังไม่เรียบร้อย -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ท31202 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว30159 นภา แจ้งคะแนน ซ่อมปรับคะแนน -
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 อ31202 Honey TCP K 1 3 13 15 19 21 23 29 31 33 37 39
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ว30159 นภา สรุปเนื้อหาที่เรียน คะแนนเก็บ -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ว30159 นภา สรุปเนื้อหาที่เรียน คะแนนเก็บ -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน/ทดสอบหลังเรียน 16,20 แข่งตะกร้อ/ 22 ลาป่วย/37 ลากิจ
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว30159 นภา สอบจุดประสงค์ -
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค31102 สุธิสา หลักการบวก หลักการคูณ
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ว30181 พินทิพา business plan 1,6,10,11,12,13,15,16,19.20,21,23,27,29,31
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 อ31202 Honey Review 1,11,16,21,23,31
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนอธิบาย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ค31102 สุธิสา สอบความสัมพันธ์
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ว30161 ทิพยาภรณ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว30181 พินทิพา Business plan 27,33,31
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ว30159 นภา การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน(พืช) -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ว30159 นภา การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายใน(พืช) -
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ก31902 อาศุ ทบทวนการเรียน และส่งงาน เลขที่ 10 ป่วย 37 ลากิจ เลขที่ออกก่อนหมดเวลาเรียน 1,3,4,18
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ท31202 ณัฐพงศ์ ทดสอบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 อ31202 Honey Speaking test 1, 13, 16, 19, 20, 21, 29, 12, 32
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ว30159 นภา การดำรงชีวิตของพืช -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว30159 นภา การดำรงชีวิตของพืช -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว30159 นภา เฉลยแบบฝึกหัด -
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ31202 Honey ISP G &H 1, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ค31102 สุธิสา ตัวผกผันของความสัมพันธ์ 1 3 7 8 9 13 14 16 24 25 26 27 29 34 37 38
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว30181 พินทิพา pain point คนมา 19 คน ซ้อม 3 คน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ว30159 นภา ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตจองพืช -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ว30159 นภา ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตจองพืช -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ การเขียนบันทึก
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค31202 ผานิตย์ พาราโบลา
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio ขาดเรียนเลขที่ 3 ลาป่วยเลขที่ 2,7,8, 15,16,24, 29,30,32, 34, 37,38,39,40
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค31102 สุธิสา การหาโดเมนเรนจ์จากกราฟ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว30181 พินทิพา System 25
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ว30159 นภา ระบบภูมิคุ้มกัน -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ว30159 นภา ระบบภูมิคุ้มกัน -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาโวหาร
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ ระเบียบการของมหาวิทยาลัย ลาป่วยเลขที่ 5,10,27,33,36,37
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว30159 นภา การรักษาดุลยภาพ(อุณหภูมิ) -
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ค31102 สุธิสา โดเมนเละเรนจ์ 5 36
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 อ31202 Honey ISP F 1, 5, 16, 20, 21, 27, 30, 32, 40
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ท31202 ณัฐพงศ์ การเชียนบันทึก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 อ31202 Honey TCP F 1, 12, 16, 19, 20, 21, 27, 31, 30, 33, 37, 36, 40
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ว30161 ทิพยาภรณ์ วิวัฒนาการของเอกภพ 1,10 ลาป่วย 16,20 แข่งตะกร้อ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว30161 ทิพยาภรณ์ วิวัฒนาการของเอกภพ 1,10 ลาป่วย 16,20 แข่งตะกร้อ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว30181 พินทิพา วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 1,10,16,31,20
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ว30159 นภา กิจกรรมที่ 1.1 -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว30159 นภา กิจกรรมที่ 1.1 -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาการเขียน(ต่อ)
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ท31102 รัชนีวรรณ สอนถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ท31102 รัชนีวรรณ เนื้อเรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว30159 นภา การรักษาดุลยภาพ (ไต) -
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค31102 สุธิสา โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 1 30 37
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 อ31202 Honey ISP B 1, 11, 13, 16, 20, 30, 37
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ง30232 วรรณี ทำอาหาร -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 อ31102 พลอยนภัส Irish Wedding
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาการเขียน(ต่อ)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 อ31202 Honey TCP D 1, 16, 20, 31
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค31202 ผานิตย์ วงรี
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีไทย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ศ31101 ทิวากร ประวัติ และวิวัฒนาการดนตรีไทย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค31102 สุธิสา ความสัมพันธ์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค31202 ผานิตย์ โจทย์ปัญหาเรื่องวงกลม
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว30181 พินทิพา Intro 31
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ท31102 รัชนีวรรณ เรื่อง อิเหนา
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ว30159 นภา การลำเลียงสาร -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ว30159 นภา การลำเลียงสาร -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ31204 พลอยนภัส คำศัพท์บทที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ท31202 ณัฐพงศ์ ลีลาและการพัฒฒนาทักษะการเขียน(ต่อ)
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ก31902 อาศุ ทดสอบก่อนเรียน ลากิจ 31 ลาป่วย 32
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค31202 ผานิตย์ สมการทั่วไปของวงกลม
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว30159 นภา การลำเลียงสาร -
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ค31202 ผานิตย์ วงกลม
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค31102 สุธิสา คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ31202 Honey ISP A 8, 10, 1, 27, 31, 12
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 อ31202 Honey TCP B 12, 27, 39
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ