รายงานการสอนห้อง ม.416 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 พ31102 สมพอ การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยว ครบ
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 อ31218 Daniel Last day missing work
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 อ31218 Daniel Last day missing work
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 อ31102 Daniel Missing work
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ก31902 อาศุ Present เรื่อง My Vision
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ว30181 ณัฐพล องค์ความรู้ สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 อ31102 Daniel test
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ31102 Daniel test
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 อ31102 Daniel Vocab 22 + 26
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision 22 ลากิจ/26 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 พ31101 พรทิพย์ การปฐมพยาบาล
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ลูกแบดมินตัน ครบ
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ว30181 ณัฐพล สอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ เลขที่ 7 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 อ31218 Daniel Instructed students to complete Unit Test 7 and complete any missing work in their Google Classroom. I asked them to go to me and show me their work if they are finish. There were 5 absences (roll numbers 3,9,10,21,29) in this class.
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ก31902 อาศุ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 พ31101 พรทิพย์ สารเสพติด
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 อ31102 Daniel Reported speech
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ31102 Daniel Reported speech
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 อ31218 Daniel Grammar + Vocab
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 7 เดินถูกทาง เลขที่ 11 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ว30181 ณัฐพล นักเรียนไปค่าย -
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 พ31102 สมพอ การตีลูกหน้ามือหลังมือเคลื่อนที่แบบวงกลม ครบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว30181 ณัฐพล Business Plan -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4-5 TCASรอบที่1-4
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ค30211 สิทธิกร สอบย่อยฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ก31902 อาศุ Portfolio
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค30211 สิทธิกร อสมการลอการิทึม
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 พ31102 สมพอ ทดสอบการตีลูกข้ามตาข่าย ครบ
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Gain Point -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ก31902 อาศุ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค30211 สิทธิกร ลอการิทึมสามัญ
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ค30211 สิทธิกร กราฟลอการิทึม
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 พ31102 สมพอ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว30181 ณัฐพล การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ โคฟังก์ชันของตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ส31102 สุพัตรา พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ท31102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง อิเหนา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค30211 สิทธิกร ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ท31102 รัชนีวรรณ เนื้อเรื่อง อิเหนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี กล้าภวิชญ์ ธนาธิป วริศ (ไปเรียน รด. ชดเชย)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว31205 ธงชัย พลังงาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค30212 ธรรม์ธเนศวร์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ส31102 สุพัตรา ชมพูทวีป
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS G+Present
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ท31102 รัชนีวรรณ ความเป็นมาเรื่อง อิเหนา
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค30211 สิทธิกร เลขยกกำลัง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค30211 สิทธิกร เลขยกกำลัง
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว30181 ณัฐพล Intro to DT ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ31218 Daniel Google Classroom + Kahoot 12 20
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา 12,20
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่อง วิชาที่เรียนในชั้น ม4+ทดสอบก่อนเรียย ขาดเรียนเลขที่ 12,20
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ