รายงานการสอนห้อง ม.403 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ31202 Westley Make-up work 0
พุธ ที่ 07/02/2567 8 อ31102 Westley Diagnostic Post-Test 0
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ก31902 อาศุ ติดตามการส่งงาน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 อ31102 Westley Unit 7 & 8 Review 0
พุธ ที่ 31/01/2567 8 อ31102 Westley Practice Exam 0
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 อ31214 Kate FIlm Reviews
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision เลขที่ 26 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 อ31102 Westley Direct and reported speech 1
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล ติดตามงาน -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ31202 Westley Passive vs Active 5
พุธ ที่ 24/01/2567 8 อ31102 Westley Reported vs. Direct speech 5
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 อ31214 Kate Broadcast crossword
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 9 เส้นทางการศึกษาต่อ เลขที่ 29 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมด
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล ความรู้พื้นฐาน สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ว30161 วรรษมล เทคโนโลยีอวกาศ
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ว30161 วรรษมล เทคโนโลยีอวกาศ
พุธ ที่ 17/01/2567 1 อ31102 Westley complete the assignment CW 7.2 page 87 questions 8 & 9 page 90 questions 1-3 #13, #17, # 19, #21, # 22. #26, #29, #32, #33, # 35, 36
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล สอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม -
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 ค่านิยมในอาชีพ เลขที่ 1 ทำกิจกรรม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 อ31102 Westley Reported speech 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ แฟกทอเรียล
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ว30181 ณัฐพล ระบุหัวข้อโครงงาน -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 อ31214 Kate No class, music event
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการนับเบื้องต้น
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ก31902 อาศุ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ31202 Westley Presentation Skills 0
พุธ ที่ 20/12/2566 8 อ31202 Westley Midterm Review 1
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ว30161 วรรษมล บทที่ 3
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ว30161 วรรษมล บทที่3
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ก31902 อาศุ TCASรอบ2-4/ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 อ31102 Westley Midterm Review 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการบวกและหลักการคูณ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล Business plan -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 อ31214 Kate TED Talk work time
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ หลักการนับเบื้องต้น
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ31202 Westley Medical Vocabulary 0
พุธ ที่ 06/12/2566 8 อ31102 Westley Latin Alphabet/Romance Languages, passive verbs 0
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ สอบเก็บคะแนน เรื่อง ความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Design Thinking -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ31214 Kate Missing work checklist
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ กราฟของความสัมพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ31202 Westley Phrasal Verbs 0
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ31102 Westley Auditory, Visual, Kinesthetic 0
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio เลขที่ 10,30 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 อ31102 Westley Students learn about modal verbs past No. 28 is absent.
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ31214 Kate CW5: Anonymous Tip, missing work reminders
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ กิจกรรมจับเบอร์พรรค คณะกรรมการสภานักเรียน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ31202 Westley Students have to learn and do classwork about modal verb - past tense. No absent in this class.
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ31102 Westley Students have to finish their work and assignment newly posted in GC - modal verb students 6, 13, & 31 are absent.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 อ31214 Kate Midterm project signups, TED Talk Outlines
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ31202 Westley Students have to do Classwork for grammar in context 1 - Modal verbs No absent. (The boys are in a military camp however)
พุธ ที่ 15/11/2566 8 อ31102 Westley Students learn about modal verbs - grammar in context 1 No. 15 is absent.
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ก31932 สมพอ การศึกษาต่อที่ประเทศจีน ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาวิทยาลัย เลขที่ 15 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 อ31202 Westley Students get to do the reading CW & HW. in Unit 5. No. 15 is absent.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์ อิเหนา
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 15
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่ิองย่อ อิเหนา
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 อ31102 Westley Students were able to answer the exercise (HW 5.1 - Vocabulary in context) No absent.
พุธ ที่ 08/11/2566 8 อ31102 Westley Students have to do a participation exercise - financial and monetary terms and a classwork (page 58). No absent.
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 2 TCAS งานG+Present เลขที่ 3 ขาดเรียน (ชดเชยรด.)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค31204 ผานิตย์ วงรี
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 อ31102 Westley Students were able to follow the instructions given. They were to choose 2 videos from the link provided and they get to write something from the videos they have selected. No absent
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่องย่อ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ความสัมพันธ์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค31102 ธรรม์ธเนศวร์ ผลคูณคาร์ทีเซียน -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ31214 Kate Intro/Scary Stories #1-9, 11-20 at military
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ31202 ตวงทรัพย์ What are you going to do? นักเรียนชายไปเรียนวิชาทหาร
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ31202 Westley Unit 5 Financial Advice page 58 Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 per students military event
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค31204 ผานิตย์ วงกลม
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ค31204 ผานิตย์ สมการวงกลมรูปแบบทั่วไป
พุธ ที่ 01/11/2566 6 อ31102 Westley Project 1 All students except number 18 accounted for. Late: 4, 5, 6, 12, 20, 27, 28
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานเรื่องวิชาที่เรียนในชั้นม 4+ทดสอบก่อนเรียย
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ค31204 ผานิตย์ วงกลม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท31102 จินดาพร แนะนำโครงสร้างรายวิชา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ31102 Westley Welcome back, ground rules, what to expect this term, project 1 No. 18 was missing exchange student
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว30181 ณัฐพล Introduction to DT -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ