รายงานการสอนห้อง ม.408 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 4 ว31286 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 3 ว31286 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 07/02/2567 7 อ31202 Honey Conversation 15 17 25 29
พุธ ที่ 07/02/2567 6 พ31101 พรทิพย์ ทบทวน
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ว31286 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ก31902 อาศุ นำเสนอ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 10 อ31202 Honey ISP O
พุธ ที่ 31/01/2567 9 ว31286 รุ่งทิวา สอบปลายภาควิชาโครงงาน
พุธ ที่ 31/01/2567 7 อ31202 Honey ISP J 11 17 6
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ค31202 สิทธิกร ค่าลอการิทึมจากตาราง
พุธ ที่ 31/01/2567 10 ว31286 รุ่งทิวา สอบปลายภาควิชาโครงงาน
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 10 My vision 13,20,32 ลากิจ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว31286 รุ่งทิวา ทำบอร์ดโครงงาน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ว31286 รุ่งทิวา ทำบอร์ดโครงงาน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 อ31202 Honey ISP N 11 15 17 32
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล สิทธิและการคุ้มครองผลงาน -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 อ31202 Honey ISP M 11, 8, 36
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ค31202 สิทธิกร อสมการเอ็กซ์โพเนนเชียล
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ค31202 สิทธิกร สมการเอกซ์โพเนนเชียล
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 พ31102 สมพอ การเสริฟ์ ครบ
พุธ ที่ 24/01/2567 7 อ31202 Honey TCP M O 26
พุธ ที่ 24/01/2567 6 พ31101 พรทิพย์ การใช้ยา
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ค31202 สิทธิกร สมการที่ติดกรณฑ์
อังคาร ที่ 23/01/2567 11 ว31286 รุ่งทิวา การทำบอร์ด
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ว31286 รุ่งทิวา การทำบอร์ด
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 อ31202 Honey Listening test
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ31202 Honey TCP L
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ค31202 สิทธิกร รวมกิจกรรมหมากล้อม
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 8 ค่านิยมในอาชีพ เลขที่ 13,16,20,26 อบรม Ai
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 4 ว31286 รุ่งทิวา ให้ปริ้นงานมาส่ง
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ว31286 รุ่งทิวา ให้ปริ้นงานมาส่ง
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ว30181 ณัฐพล นร.เข้าร่วมกิจกรรมงานดนตรี -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 อ31202 Honey ISP K 38
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ค31202 สิทธิกร เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 พ31102 สมพอ ทักษะการส่งลูก ครบ
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ31202 Honey TCP K
พุธ ที่ 03/01/2567 6 พ31101 พรทิพย์ สิทธิผู้บริโภค
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมเที่ 6 TCAS67 รอบที่ 2-4 3,34,37 ลาป่วย 8,17,24,26,28,29,35,40 ลากิจ
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ค31202 สิทธิกร เฉลยใบงานฟังก์ชัน
พุธ ที่ 20/12/2566 7 อ31202 Honey Conversation 11 15 17 36
พุธ ที่ 20/12/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ค่านิยมเรื่องเพศ
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 อ31202 Honey Review
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ก31902 อาศุ TCASรอบ2-4/ทดสอบหลังเรียน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ค31202 สิทธิกร สอบย่อยภาคตัดกรวย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ว31286 รุ่งทิวา การเขียนบรรณานุกรม ภาคผนวก
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว31286 ศิริรัตน์ นำนักเรียนทำการทดลอง
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว30181 ณัฐพล Business Model -
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ31202 Honey ISP H 17
พุธ ที่ 06/12/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การเจริญเติบโตสมวัย
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค31202 สิทธิกร ฟังก์ชัน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ว31286 รุ่งทิวา ติดตามงานบทที่ 4 , 5 และให้ทำบรรณานุกรม บอร์ดนำเสนอ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ว31286 ศิริรัตน์ ประชุมปรึกษาเรื่องโครงงาน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว30181 ณัฐพล Design Thinking ออกแบบเก้าอี้ -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 อ31202 Honey ISP G +speaking test
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ31202 Honey Speaking test
พุธ ที่ 29/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 4 portfolio เลขที่ 36 ลาป่วย
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ค31202 สิทธิกร สมการรูปทั่วไปของภาคตัดกรวย
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ว31286 รุ่งทิวา ติดตามการส่งงานของนักเรียน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว31286 ศิริรัตน์ การเขียนดครงงานบทที่ 1-3
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล Pain Point and Gain Point -
พุธ ที่ 22/11/2566 7 อ31202 Honey TCP G 6, 7, 23
พุธ ที่ 22/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกล้ามเนื้อ 6,7
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค31202 สิทธิกร ไฮเพอร์โบลาแบบเลื่อนแกน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ว31286 รุ่งทิวา ติดตามงานส่ง
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ว31286 ศิริรัตน์ ปรึกษาโครงงาน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 อ31202 Honey ISP F 10, 26
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 8 ส31102 สุพัตรา พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่าง
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ค31202 สิทธิกร พาราโบลาเลื่อนแกน
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ31202 Honey TCP F 8, 10, 11, 33
พุธ ที่ 15/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ ระบบกระดูก
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค31202 สิทธิกร เลื่อนแกน
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ก31902 อาศุ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประกาศ/ระเบียบการของมหาฯ 8,10,17 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ท31102 จินดาพร ถอดคำประพันธ์ อิเหนา 17 ป่วย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ค31202 สิทธิกร ไฮเพอร์โบลา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ง30201 พันธ์ทิพย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ว31286 รุ่งทิวา การทำรูปเล่ม 5 บท ติดตามงานค้างส่ง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว31286 รุ่งทิวา การทำรูปเล่ม 5 บท ติดตามงานค้างส่ง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ครบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 อ31202 Honey ISP B
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา พาราโบลา
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ31202 Honey TCP D 20
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ก31902 อาศุ กิจกรรม TCAS เลขที่13,20 ลากิจ
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ว31223 สุกัญญา โมล
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค31202 สิทธิกร พาราโบลา
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 พ31101 พรทิพย์ ระบบผิวหนัง
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ค31202 สิทธิกร วฝรี
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ท31102 จินดาพร เนื้อเรื่ิองย่ออิเหนา 1
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ว31286 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชาเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว31286 ศิริรัตน์ ตรวจความคืบหน้าในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ในส่วนของบทที่ 1-3
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว30181 ณัฐพล Intro to DT สิรวิชญ์ ขวัญจิรา (ขาด)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 อ31202 Honey ISP A 12, 22
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ก31902 อาศุ ทบทวนใบงานวิชาที่เรียนในชั้น ม.4+ทดสอบก่อนเรียน เลขที่ 22 ลากิจ *นร ไปเรียนนอกสถานที่(รด.)จำนวนหลายคน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 อ31102 ตวงทรัพย์ Unit 6 Describing the photo นักเรียนชายเรียนวิชาทหาร
พุธ ที่ 01/11/2566 7 อ31202 Honey TCP B
พุธ ที่ 01/11/2566 6 พ31101 พรทิพย์ แนะนำรายวิชา
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ส31102 สุพัตรา แนะนำรายวิชา/ดินแดนชมพูทวีป 9
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ท31102 จินดาพร แนะนำโครงสร้างรายวิชา 9
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว31203 ฤทธิรงค์ สมดุลกล -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว31203 ฤทธิรงค์ สมดุลกล -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ค31202 สิทธิกร วงกลม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค31202 สิทธิกร วงกลม
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ