รายงานการสอนห้อง ม.511 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 6 อ32202 Nick Review 2 1,2,3,46,8,9,10.11,12,14,16,17,18,19,26,29,35,36,37
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ กิจกรรมเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต ครั้งที่ 25
พุธ ที่ 31/01/2567 6 อ32202 Nick ISP 2 P 1,,6,8,9,10,11,13,16,19,20,21,23,27,29,33,35,36,42.
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 10 ปิดบัญชีในแยกประเภททั่วไป และจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 10 ปิดบัญชีในแยกประเภททั่วไป และจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ ความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติและความเป็นมา เรื่อง โคลนติดล้อ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค 1, 8, 9, 16, 18, 19 (โดด)
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น 1,9,16,18,19(หนี5คน)
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 อ32202 Nick Listening test 8,18
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกทักษะ การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ค32202 สิริกุล ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 17/01/2567 6 อ32202 Nick ISP 2 N+O 1.3.8,9,10,11,13,16,17,1819,23,25,35
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 8 รายการปรับปรุงและกระดาษทำการ 8 ช่อง
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ สอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 8 รายการปรับปรุงและกระดาษทำการ 8 ช่อง
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกหัด เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว32287 ธานี Rigid body
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว32287 ธานี Rigid body
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ว32281 เบญจวรรณ พอลิเมอร์
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ท32102 ฐิดารัตน์ ร่วมกิจกรรม
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 03/01/2567 1 อ32102 รวิพล นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 บันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 บันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 อ32202 Nick TCP K 1,6,8,9,10,11,1418,1920,21,23,27,29,32,33,35,36,37,42
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, งานแก้สอบกลางภาค และการร้อยเรียงประโยค
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค32102 ประภัสสร การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต 1,6,11,14,19,20,21,23,27,29,32,33,35,36,37,42
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย 8, 9, 11
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 20/12/2566 6 อ32202 Nick Review 10
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ)
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง (ต่อ)
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ, สอบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ, สอบ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ท 32102 ธานี ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ส30204 ปภัสรา นักเรียนชาย เข้าร่วมกิจกรรม แมนซัม นักเรียนหญิง ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 06/12/2566 4 ส30204 ปภัสรา นำเสนองาน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว32287 ธานี การสร้างโคมไฟ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ท 32102 สิริกุล สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 29/11/2566 6 อ32202 Nick Speaking test 6,8,10,11,12,16,18,20,36,42.
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดที่ 8.1-8.3
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดที่ 8.1-8.3
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ท 32102 วุฒิศักดิ์ ลักษณะของภาษา
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว32287 ธานี การสร้างขวด
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว32287 ธานี การสร้างขวด
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค32202 สิริกุล กิจกรรมลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 อ30201 รวิพล นักเรียนเข้าร่วมงานวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 อ30201 รวิพล นักเรียนเข้าร่วมงานวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ท 32102 รวิพล ใบงานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม/ หนี้ ละเมิด/ เอกเทศสัญญา
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค32202 สิริกุล จำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ท 32102 ปภัสรา ใบงานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 6 อ32202 Nick ISP F 1,8,9,10,11,19,29,35
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา หน่วยที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 8 การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 อ32202 Nick TCP F 1 6 8 9 11 13 18 19 21 29 35
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค32102 ประภัสสร การหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต 6,11
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ท 32102 สิริกุล ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ทำใบงานท้ายบทเรียน
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ง30282 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 อ32202 Nick TCP D 10,11
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ท 32102 Nick ดูวิดีเรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว32287 ธานี การใช้คำสั่ง snap
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว32287 ธานี การใช้คำสั่ง Snap การสร้างโต๊ะด้วยคำสั่ง Snap
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 10 ว32287 ธานี การใช้คำสั่ง snap
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว32281 เบญจวรรณ โครงสร้างอะตอม
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ท 32102 เบญจวรรณ แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค32202 สิริกุล บวกลบเวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ส30204 ปภัสรา หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 8 (ขาดเรียน) // 1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,20,35 (เรียน ร.ด.)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์
พุธ ที่ 01/11/2566 6 อ32202 Nick ISP A 8,11,17,29,37
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ส30204 ปภัสรา ปฐมนิเทศรายวิชา ชี้แจงเนื้อหา/เกณฑ์การเก็บคะแนน 37 (ลา)
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค32102 ประภัสสร ลำดับ 8,17,37
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ท 32102 ประภัสสร คัดบทอาขยานเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค32202 สิริกุล เวกเตอร์ 8,37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา / Pretest 27,37 ขาด 31 แลกเปลี่ยน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว32281 เบญจวรรณ แนะนำรายวิชา / Pretest 27,37 ขาด 31 แลกเปลี่ยน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ