รายงานการสอนห้อง ม.504 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 1 อ32202 Olivia missing work 15 - 16402 Natchanon On-op, 16528 Pathomporn Jantaramsri, 16816 Ittichet Phucharoensilp, 16271 Khamoltip Thaeptharm, 16273 Kornchanok Likitvittayakrai, 16289 Kanticha Sonjai, 16281 Kasira Sritubtim, 18801 Kanyanat Eiamthanakul, 16289 Kanticha Sonjai, 16303 Kullpat Rasrichai, 16330 Jittapa Pawangkanan, 16336 Jiratchaya Jaiyong, 16338 Jetpreeya Sumritjintana, 16360 chawanluck utayaruk, 16405 Natchaya Wiangtong, 16485 Teerakan Moonmuan, 16597 Phanchita Sa-nguankiattichai, 16656 Purichaya Chaiwong
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 ว32204 ภัทรพล ทบทวนก่อนสอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 4 อ32202 Olivia project and missing work
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียนและแจ้งแนวข้อสอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 9 ว32242 วรวุฒิ nervous system
พุธ ที่ 07/02/2567 7 พ.32102 วิเชียร การเลี้ยงลูกบาส
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ว32242 วรวุฒิ nervous system
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 อ32202 Olivia Project presentations
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 ว32204 ภัทรพล วงจร RLC แบบขนาน/ทบทวนก่อนสอบ
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ว32204 ภัทรพล วงจร RLC แบบขนาน/ทบทวนก่อนสอบ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ว32287 พีระพงษ์ แบบทดสอบ / ทำงานโปรเจค
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ว32287 พีระพงษ์ แบบทดสอบ / ทำงานโปรเจค
จันทร์ ที่ 05/02/2567 10 อ32202 Olivia post test analysis
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 อ32202 Olivia unit 8 test 5 - 16816 Ittichet Phucharoensilp, 16271 Khamoltip Thaeptharm, 16336 Jiratchaya Jaiyong, 16405 Natchaya Wiangtong, 16761 Sailak Aeangthong
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่อง คัมภีร์ฉันศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
พุธ ที่ 31/01/2567 9 ว32242 วรวุฒิ nervous system
พุธ ที่ 31/01/2567 7 พ.32102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาส
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ว32242 วรวุฒิ nervous system
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ว32204 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ว32204 ภัทรพล สอบเก็บคะแนน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ค32102 สิริกุล เสริม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ ประวัติและความเป็นมา เรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 อ32202 Olivia grammar and vocab 2 - 16402 Natchanon On-op and 18801 Kanyanat Eiamthanakul
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ค32102 สิริกุล ดอกเบี้ย
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 4 ว32242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ว32242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 อ32202 Olivia grammar and practice 2 - 16469 Thanisorn Sangnam and 16699 Wachirawith Khongpheng
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 อ32202 Olivia vocab and practice 4 - 16271 Khamoltip Thaeptharm, 16336 Jiratchaya Jaiyong, 16656 Purichaya Chaiwong, 18801 Kanyanat Eiamthanakul
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ เนื้อเรื่อง โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พุธ ที่ 24/01/2567 7 พ.33102 วิเชียร วิธีการเลี้ยงลูกบาส
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 อ32102 Olivia LIFE-CHANGING
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ว32242 วรวุฒิ มอบงาน immunology
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ค32102 สิริกุล อนุกรม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ โคลนติดล้อ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 อ32202 Olivia Unit 7 test
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ค32204 สุรกฤต ความน่าจะเป็น
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 อ32202 Olivia CEFE test 3 - 16434 Trakarn Dokbua, 16786 Surawin Pisitmaneeroj, 16816 Ittichet Phucharoensilp
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ค32204 สุรกฤต ทวินาม
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ว32242 วรวุฒิ immunology
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ค32204 สุรกฤต ทวินาม
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 อ32202 Olivia vocab abd grammar
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ค32102 สิริกุล อนุกรม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ท32102 ฐิดารัตน์ การร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ว32287 พีระพงษ์ Rigid Body / Animation
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ว32287 พีระพงษ์ Rigid Body / Animation
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ค32204 สุรกฤต สมการ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ค32102 สิริกุล อนุกรม
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 4 ว32242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ว32242 วรวุฒิ immunology
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 อ32202 Olivia grammar and book work 2 - 16816 Ittichet Phucharoensilp and 16303 Kullpat Rasrichai
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 อ32202 Olivia vocab for ads and selling 1 - 16816 Ittichet Phucharoensilp
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ท32102 ฐิดารัตน์ แจ้งคะแนนสอบ, การร้อยเรียงประโยค
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ค32102 สิริกุล อนุกรม
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ว32242 วรวุฒิ เฉลยข้อสอบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ว32204 ภัทรพล กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ว32204 ภัทรพล กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 อ32214 Samara .
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 อ32202 Olivia students gone for voting
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย 8, 16, 19, 31
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 พ.32102 วิเชียร การรัส่งแบบสามคนอ้อมหลัง
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ค32204 สุรกฤต เชิงขั้ว
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 อ32202 Olivia grammar, classwork, test
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 อ32202 Olivia grammar, classwork, test
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ค32204 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ท32102 ฐิดารัตน์ สำนวนในภาษาไทย
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ แบบทดสอบ / Light แสงแบบ Spot
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ แบบทดสอบ / Light แสงแบบ Spot
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ค32204 สุรกฤต สมการ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว32204 ภัทรพล -เครื่องมือวัดไฟฟ้า -แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็ก
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 4 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 อ32202 Olivia vocab 2- 16528 Pathomporn Jantaramsri and 16336 Jiratchaya Jaiyong
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ท 32102 Olivia เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค32204 สุรกฤต ค่าสมบูรณ์
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว32224 อรจิรา การไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ว32242 วรวุฒิ lymphatic system
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ค32102 สิริกุล ลำดับ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ท 32102 สิริกุล ลักษณะคำไทยแท้
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Edit Mode / Extrude / ออกแบบขวดน้ำ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Edit Mode / Extrude / ออกแบบขวดน้ำ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ค32204 สุรกฤต กราฟ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ว32204 ภัทรพล -การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ -การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค32204 สุรกฤต สมบัติของ i
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 อ32202 Olivia vocab and project
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 อ32202 Olivia project and vocab 3 - 16271 Khamoltip Thaeptharm, 16303 Kullpat Rasrichai, and 16656 Purichaya Chaiwong
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค32204 สุรกฤต สมบัติของ i
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ท 32102 สุรกฤต สอบ
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต ทดสอบ3 16,32
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ การไหลเวียน
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 อ32202 Olivia Gateway reading articles and exercises 6 and 7 pp.70-71 35, 32 were absent
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว32242 วรวุฒิ สอบย่อย
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล สอบเก็บคะแนนไฟฟ้าสถิต 35
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล สอบเก็บคะแนนไฟฟ้าสถิต 35
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว32224 อรจิรา ทำแบบฝึกหัดการหาค่า pH ของสารละลายผสม อินดิเคเตอร์
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ท 32102 อรจิรา ธรรมชาติของภาษา
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ค32204 สุรกฤต ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน 17,20,24,38
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว32204 ภัทรพล -พลังงานในวงจรไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ว32242 วรวุฒิ การไหลเวียนของเลือด
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ การไหลเวียนของเลือด
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 อ32202 Olivia unit 5 test
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 อ32214 Samara Group Memoirs N/A
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 อ32202 Olivia grading/late policy, debating, critical thinking 1 - 16273 Kornchanok Likitvittayakrai
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค32204 สุรกฤต รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ท 32102 สุรกฤต ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอระบบย่อยอาหาร 3 รด
พุธ ที่ 22/11/2566 7 พ.33102 วิเชียร วิธีการรับส่งบาสเกตเคลื่อนที่
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ การไหลเวียนของเลือด
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค32102 สิริกุล เวกเตอร์
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ว32204 ภัทรพล กระแสไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ 13,16,18 ซ้อมศิลปหถกรรม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 4 ว32242 วรวุฒิ circulation system
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ circulation system
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 อ32202 Olivia future forms and advanced future forms worksheet
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 อ32202 Olivia Advanced future forms, book exercises 4 - 16298 Kittisak Narkphon, 16402 Natchanon On-op, 16469 Thanisorn Sangnam, 16816 Ittichet Phucharoensilp
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ค32204 สุรกฤต จำนวนเชิงซ้อน 13,32
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ท 32102 สุรกฤต แบบฝึกหัดเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอระบบประสาท
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ การย่อยอาหาร
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 อ32202 Olivia listening, book exercises 1 - 16816 Ittichet Phucharoensilp
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล ตัวเก็บประจุ พลังงานในตัวเก็บประจุ การต่อแบบอนุมกรมและขนาน
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล ตัวเก็บประจุ พลังงานในตัวเก็บประจุ การต่อแบบอนุมกรมและขนาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ท 32102 ภัทรพล ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ Material/Light ออกแบบห้องทำงาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค32204 สุรกฤต พื้นที่และปริมาตร 32
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ว32204 ภัทรพล ความต่างศักย์ไฟฟ้า
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 ว32242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ digestion
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 อ32202 Olivia vocab, bookwork exercises 2 - 16816 Ittichet Phucharoensilp and 16330 Jittapa Pawangkanan
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 อ32202 Olivia Grammar, bookwork 1 - 16336 Jiratchaya Jaiyong
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ค32204 สุรกฤต ผลคูณเชิงเวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ท 32102 สุรกฤต ถอดคำประพันธ์เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 พ32101 พรชีวัน นำเสนอเรื่องระบบไหลเวียนเลือด 32
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
พุธ ที่ 08/11/2566 7 พ.32102 วิเชียร วิธีการรับส่งลูกบาวเกตบอล
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค32204 สุรกฤต Dot vector 32
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ digestion
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว32224 อรจิรา นิยามกรดเบสของลิวอิส กรดแก่ เบสแก่
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว32224 อรจิรา นิยามกรดเบสของลิวอิส กรดแก่ เบสแก่
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 อ32202 Olivia grammar and vocab 2 - 16434 Trakarn Dokbua and 16785 Suradit Settavonsin
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ค32204 สุรกฤต เวกเตอร์พิกัดฉาก 6,14,32
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 อ32202 ชุติมา Pre-test
อังคาร ที่ 07/11/2566 4 ว32204 ภัทรพล สนามไฟฟ้า จุดสะเทิน ศักย์ไฟฟ้า 6 เรียน รด. 14 ลา
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว32204 ภัทรพล สนามไฟฟ้า จุดสะเทิน ศักย์ไฟฟ้า 6 เรียน รด. 14 ลา
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว32224 อรจิรา นิยามกรดเบส กรดแก่
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ท 32102 อรจิรา ชมวิดีโอเรื่องย่อลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ว30222 ศิริรัตน์ ทำข้อสอบ pat2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว30222 ศิริรัตน์ ทำข้อสอบ pat2
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ว32287 พีระพงษ์ การใช้งานเครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว32287 พีระพงษ์ การใช้งานเครื่องมือ Snap / ออกแบบโต๊ะทำงาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค32204 สุรกฤต เวกเตอร์พิกัดฉาก 6,32
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ค32102 สิริกุล ลำดับ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 4 ว32242 วรวุฒิ plant hormone
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ plant hormone
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 อ32202 Olivia Using vocab learned in CW
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 อ32202 Olivia vocab, reading 1 - 18838 Sirinya Gamalo
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค32204 สุรกฤต การบวกเวกเตอร์
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ท 32102 สุรกฤต ฝึกท่องอาขยานลิลิตตะเลงพ่าย
พุธ ที่ 01/11/2566 7 พ.32102 วิเชียร ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาส ฯ
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ว32242 วรวุฒิ plant hormone
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 อ32202 Olivia Introduction and syllabus 1 - 16775 Siriwish Iamchum
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ค32204 สุรกฤต การบวกเวกเตอร์ 13,32
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ว32204 ภัทรพล ไฟฟ้าสถิต
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว32204 ภัทรพล ไฟฟ้าสถิต
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว32224 อรจิรา สารละลายอิเล็กโตรไลต์ แบบฝึกหัดก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ท 32102 อรจิรา คัดบทอาขยานลิลิตตะเลงพ่าย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค30216 สิทธิกร สอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค30216 สิทธิกร สอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค32204 สุรกฤต เวกเตอร์ ครบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ