รายงานการสอนห้อง ม.610 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 อ33202 Eduard Activity
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ ชะ ชะ ซ่า
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 4 ค33202 พรทิพย์ ติดตามการส่งงาน และสรุปความรู้ -
อังคาร ที่ 06/02/2567 9 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 16
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 J/O 1, 3, 7, 9, 13, 25, 29, 33, 41
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ท33208 ณัฐพงศ์ เฉลยแแบบฝึก
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้ เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 16
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ จัดโปรแกรมทัวร์ จังหวัดปทุมธานี
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ จัดโปรแกรมทัวร์ จังหวัดปทุมธานี
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะ ชะ ชะ ซ่า
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ค33202 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 25, 26, 31, 33, 39
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 N 1, 3, 5, 7, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 ง33103 มลฤดี เทคโนโลยีกับบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ค33202 พรทิพย์ ทำใบกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 25, 26, 31, 33, 39
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนน รอบ 3 admissions
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 5 และ 6 3, 33, 38
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 M 3, 7, 9, 13, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7 ถึง 14 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 6 เรื่องโจทก์ประยุกต์เกี่ยวกับการแจกแจงปกติ 33, 37
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจนันทนาการ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจนันทนาการ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 อ33202 Eduard TCP L/O 9, 29
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะชะชะซ่า
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พุธ ที่ 24/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ โจทย์ประยุกต์เรื่องการแจกแจงปกติและให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 7 ถึง 14 8,9,16,22,24,44
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2-6 4,14,28,42
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 อ33202 Eduard Listening Test/ TCP M 3, 7, 9, 13, 25, 33, 43
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
อังคาร ที่ 23/01/2567 4 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 1 และสอนการแจกแจงปกติและให้ทำแบบฝึกหัด 4.3 ข้อ 2 ถึง 6 22, 25, 30
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัครtcas รอบ 3
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 16, 22, 29
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ง33104 ไชยยา เทคโนโลยีกับอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้ส
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบ
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง การแจกแจงทวินาม 26
พุธ ที่ 17/01/2567 2 พ33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 K 1, 3, 7, 9, 13, 33, 41
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบทดสอบ
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่อง การแจกแจงทวินาม 7,11,15,22,24,39,40,43
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ ให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์เชุดที่4 เรื่อง การแจกแจงทวินาม 7,11,15,22,24,39,40,43
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 และให้ทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 4 เรื่องการแจกแจงทวินาม 7,8,13,22,24,33,41
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 2
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาค/ติดตามงาน
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ง33104 ไชยยา แนวทางประกอบธุรกิจ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 พ.33102 วิเชียร ลัลาศจังหวะรุมบ้า
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2.2 1,5,7-19,21,23,2428,29,31,33,34,35,37,38,40,43,44
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า 7,9,22,24,42,44
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ท33208 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
พุธ ที่ 03/01/2567 4 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงทวินาม และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.2 23, 44
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 อ33202 Eduard TCP K 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 35, 41, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 38, 40, 42, 44
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ท33208 ณัฐพงศ์ ทดสอบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ง33103 มลฤดี ทบทวนเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 อ33202 Eduard Exam Study
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 ธุรกิจนำเที่ยว
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ สอบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 H 25, 35, 40
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ง33103 มลฤดี แผนธุรกิจ Canvas
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกทักษะออนไลน์ชุดที่ 1-3 40
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ค33202 พรทิพย์ ทบทวนความรู้ก่อนสอบหลังเรียน 40
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ง33104 ไชยยา เส้นทางการประกอบธุรกิจ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ท33208 ณัฐพงศ์ การแสดงทรรศนะ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา(ต่อ)
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ข และ 4.2.1 19, 23, 26, 29, 31, 34, 39, 41, 42
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 อ33202 Eduard Speaking Test 3, 29, 41, 43
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ท33208 ณัฐพงศ์ การเปลี่ยนแปลงทางภาษา
อังคาร ที่ 28/11/2566 4 ง33103 มลฤดี ออกแบบโลโก้และวางแผนการออกแบบ 5w2H
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงทวินาม 3, 24, 29, 41,43
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ tgat. Tpat
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ กิจกรรมวันลอยกระทง -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ง33104 ไชยยา นร ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2ข และทบทวนความรู้เรื่อง การแจกแจงทวินาม 27, 33, 39,
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 8
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล (ต่)
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2.1 ข้อ 1 ใหญ่ 23, 39
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 F/G 7, 9, 13, 21, 33, 37, 41
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 3,8,23,25,33,42,44
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา (ต่อ)
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ ทำแบบทดสอบ เรื่อง ปฏิยานุพันธ์ 21, 35
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 อ33202 Eduard TCP F 21, 35, 16, 38
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
อังคาร ที่ 14/11/2566 4 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์/ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ TCAS
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ว33281 กชพงศ์ ตัวต้านทาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ว33281 กชพงศ์ ตัวต้านทาน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 4.2 ก และทบทวนความรู้ก่อนหน้า: การแจกแจงความน่าจะเป็น (2) 3, 7, 21, 35, 39
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ง33104 ไชยยา เปิดโลกธุรกิจ 21 35 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 B 7, 9, 13, 31, 33, 35, 41, 26, 38
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง และให้ทำแบบฝึกหัด 4.2ก 31, 33, 35
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 พ33101 พรชีวัน ระบบประสาท รายงาน กลุ่ม 33(ลาป่วย),35(ลาป่วย),31(ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษาพัฒนาความคิด
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยทบทวนความรู้ก่อนหน้า: ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น(1) และสอนเรื่องความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่มและให้ทำแบบฝึกหัด 4.1 38
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 อ33202 Eduard TCP D
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ท33208 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ว33281 กชพงศ์ กฏของโอห์ม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว33281 กชพงศ์ กฏของโอห์ม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.9ก และพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง 33, 38
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 A 25, 35, 39, 41, 22, 30, 40
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค33202 พรทิพย์ เฉลยแบบฝึกหัด 2.8ข และปริพันธ์จำกัดเขต 22, 25, 30, 35, 39, 40, 41
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ง30283 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ง30283 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 22,33,41,44
พุธ ที่ 01/11/2566 7 อ31102 ลภัสรดา งานตามที่มอบหมาย 33 ลากิจ
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ท33208 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล(ต่อ)
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 อ33202 Eduard TCP B 16, 34
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ท33208 ณัฐพงศ์ การใ้ช้เหตุผลกับภาษา
อังคาร ที่ 31/10/2566 4 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา กฎในห้องเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค33202 พรทิพย์ ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต และให้ทำแบบฝึกหัด 2.8ก 16, 34
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ค33202 พรทิพย์ แนะนำบทเรียน 7, 13, 16, 33, 34, 38
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ง33104 ไชยยา อาชีพ 13 16 33 34 38
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ