รายงานการสอนห้อง ม.611 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน/ทำคลาสรูม -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 ว33281 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 ศ33101 ชนิดา เคลียร์งาน/ทำคลาสรูม -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 ว33281 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พุธ ที่ 07/02/2567 8 อ33202 Eduard Activity
พุธ ที่ 07/02/2567 4 ท30228 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ง33104 ไชยยา นำเสนอแผนธุรกิจ
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 ท30228 ณัฐพงศ์ ความสามัคคี
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 ท30228 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึก
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 4 อ33202 Eduard Review 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ท30228 ณัฐพงศ์ ระเบียบแถว
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ว33281 รุ่งทิวา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ว33281 รุ่งทิวา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พุธ ที่ 31/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 J/O 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43
พุธ ที่ 31/01/2567 4 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ท30228 ณัฐพงศ์ อธิบายความหมายและให้ทำแบบฝึก
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ท30228 ณัฐพงศ์ เฉลยแบบฝึกทักษะ
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนน รอบ 3 admissions
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ จัดโปรแกรมทัวร์ จังหวัดปทุมธานี
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ จัดโปรแกรมทัวร์ จังหวัดปทุมธานี
จันทร์ ที่ 29/01/2567 4 อ33202 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวาดภาพแรเงา รูปทรง ปิรามิด -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวาดภาพแรเงา รูปทรง ปิรามิด -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ค33202 สุริยา ตรวจงานเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ค33202 สุริยา แบบฝึกหัดชุดที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 8 , 9
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 8 , 9
พุธ ที่ 24/01/2567 8 อ33202 Eduard ISP2 N 1, 5, 7, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41
พุธ ที่ 24/01/2567 4 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ(ต่อ)
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ง33104 ไชยยา แผนธุรกิจ
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ง33103 มลฤดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ค33202 สุริยา โจทย์ตัวแปรสุ่่มต่อเนื่อง
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ การสมัคร TCAS รอบ3
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจนันทนาการ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 7 ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึกและธุรกิจนันทนาการ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 อ33202 Eduard ISP2 M 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค33202 สุริยา ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 ค33202 สุริยา การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 7 การเกิดภาพ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 7 การเกิดภาพ
พุธ ที่ 17/01/2567 8 อ33202 Eduard Listening Test, TCP O 1, 3, 9, 23
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ง33104 ไชยยา นำเสนอธุรกิจที่ชื่นชอบ
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ง33103 มลฤดี บรรจุภัณ์เพื่อสิ่งแวดล้อม/กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 6 ธุรกิจขนส่ง
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 อ33202 Eduard TCP L/M 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 41
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ค33202 สุริยา การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ท30228 ณัฐพงศ์ สธป เลือกตั้งซ่อมกรรมการนักเรียน ประธานนักเรียน
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม 2 15 23
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ท30228 ณัฐพงศ์ บททวนแบบฝึก
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร teas รอบ 2
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 อ33202 Eduard ISP2 K 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม 2 14 15 29 34 36 37 38 40
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ว33281 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ว33281 รุ่งทิวา สอบซ่อมกลางภาค
พุธ ที่ 03/01/2567 8 อ33202 Eduard TCP K 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 2, 8, 14, 16, 22, 32, 34, 36, 40, 42
พุธ ที่ 03/01/2567 4 ท30228 ณัฐพงศ์ แบบฝึก
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ง33104 ไชยยา แนวทางการประกอบธุรกิจ
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ง33103 มลฤดี สอบกลางภาค/ติดตามงาน
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ท30228 ณัฐพงศ์ ทดสอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 6 การคำนวณค่าไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 6 การคำนวณค่าไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พุธ ที่ 20/12/2566 8 อ33202 Eduard Review 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 2, 12, 14, 22, 32, 34, 36, 40, 42
พุธ ที่ 20/12/2566 4 ท30228 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ง33104 ไชยยา เส้นทางสู่อาชีพ
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ค33202 สุริยา โจทย์ปัญหาทวินาม 1 2 3 15 23 24 34
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ง33103 มลฤดี กิจกรรมยินดีก้าวใหม่ จากใจสวนฯ รังสิต/มอบหมายให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ canvas
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ท30228 ณัฐพงศ์ การเช้าสังคม
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 4 อ33202 Eduard ISP2 H 1, 3, 5, 7, 11, 15, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 12, 14, 22, 32, 34, 36, 40, 42
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ท30228 ณัฐพงศ์ สธป
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ว33281 รุ่งทิวา ทบทวนบทเรียน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ท30228 ณัฐพงศ์ สธป
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาลูกทรงกลม6น้ำหนัก —-
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติแรเงาลูกทรงกลม6น้ำหนัก —-
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ท30228 ณัฐพงศ์ การแสดงทรรศนะ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 5 กำลังไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 5 กำลังไฟฟ้า
พุธ ที่ 29/11/2566 8 อ33202 Eduard Speaking Test 1, 9, 15, 19, 23, 29, 33, 39, 2, 14, 16, 22, 32, 34, 36, 40, 42
พุธ ที่ 29/11/2566 4 ท30228 ณัฐพงศ์ การเปล่ี่ยนแปลงทางภาษา
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ง33103 มลฤดี ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ท30228 ณัฐพงศ์ การใช้ชีวิตประจำวัน
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวเข้าสอบ tgat tpat
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ธุรกิจที่พักแรม
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 อ33202 Eduard Activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ศ33101 ชนิดา แรเงา7ระยะ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ศ33101 ชนิดา แรเงา7ระยะ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ท30228 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค33202 สุริยา เฉลยแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 4 วงจรไฟฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 4 วงจรไฟฟ้า
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ33202 Eduard TCP G 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 23, 25, 29, 31, 39, 41, 2
พุธ ที่ 22/11/2566 4 ท30228 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล (ต่อ)
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ง33104 ไชยยา นำเสนอ"ประเภทธุรกิจ" 24 หนีคาบเรียน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวงล้อสี /สีตติยภูมิ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติวงล้อสี /สีตติยภูมิ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค33202 สุริยา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ท30228 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ท33102 นพพล เห่ครวญ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ค33202 สุริยา ค่าคาดหมาย
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 3 สภาพต้านทาน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 3 สภาพต้านทาน
พุธ ที่ 15/11/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 F/G 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 2, 32, 34, 40, 42
พุธ ที่ 15/11/2566 4 ท30228 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา (ต่อ)
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ง33104 ไชยยา นำเสนอประเภทธุรกิจ
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ง33103 มลฤดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์/5w2h
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ค33202 สุริยา ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง 2 15 23 33 42
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ท30228 ณัฐพงศ์ เสริมท้กษะ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ระบบ TCAS
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ท33102 นพพล เห่ชมไม้+นก
จันทร์ ที่ 13/11/2566 4 อ33202 Eduard TCP F 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 2, 14, 18, 22, 24, 32, 34, 40, 42
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค33202 สุริยา สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1, 35,36
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ศ33101 ชนิดา ปฏิบัติระบายสีขั้นที่1, 35,36
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค33202 สุริยา การแจกแจงตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 1 2 9 14 15 23 24 30 35 36
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ท30228 ณัฐพงศ์ เรียนรู้ทีแกต
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ค33202 สุริยา ทบทวนความน่าจะเป็น
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 2 ตัวต้านทาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ว33281 รุ่งทิวา ใบงานที่ 2 ตัวต้านทาน
พุธ ที่ 08/11/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 B 1, 3, 5, 7, 9, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 14, 22, 32, 34, 40,42
พุธ ที่ 08/11/2566 4 ท30228 ณัฐพงศ์ เหตุผลกับภาษา(ต่อ)
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ง33104 ไชยยา เปิดโลกธุรกิจ 3 14 30 39 ลาป่วย 1 23 ไม่เข้าเรียน
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ง33103 มลฤดี หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์/มอบหมายงาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ค33202 สุริยา ทบทวนความน่าจะเป็น
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ท30228 ณัฐพงศ์ เสริมภาษา
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ท33102 นพพล เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 4 อ33202 Eduard TCP D 1, 3, 5, 7, 15, 23, 25, 39, 14, 36
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค33202 สุริยา การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์วัสดุอุปกรณ์/ความหมายศิลปะ/ทัศนศิลป์visual erement -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ศ33101 ชนิดา เกณฑ์วัสดุอุปกรณ์/ความหมายศิลปะ/ทัศนศิลป์visual erement -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค33202 สุริยา ปฏิยานุพันธ์จำกัดเขต
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ท30228 ณัฐพงศ์ การแสดงเหตุผล(ต่อ)
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค33102 สุกัญญา แผนภาพกล่อง
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ว33281 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา การวัดและประเมินผล ใบงานที่ 1 กฎขงโอห์ม
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ว33281 รุ่งทิวา ชี้แจงรายวิชา การวัดและประเมินผล ใบงานที่ 1 กฎขงโอห์ม
พุธ ที่ 01/11/2566 8 อ33202 Eduard ISP2 A 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 41, 14, 36
พุธ ที่ 01/11/2566 4 ท30228 ณัฐพงศ์ ภาษากับเหตุผล
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ง33103 มลฤดี คำอธิบายรายวิชา กฎในห้องเรียน การส่งงาน การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่ม
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ค33202 สุริยา การประยุกต์ของปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 40
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค33102 สุกัญญา แผนภาพลำต้น-ใบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ท30228 ณัฐพงศ์ อบรมคุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม /ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ง30283 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ง30283 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 อ33202 Eduard TCP B 15, 23, 33
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค33202 สุริยา ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ