รายงานการสอนห้อง ม.602 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ว33221 Annalyn Presentation
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ ทดสอบหลังเรียน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ค33206 Helen Missing assignments work Moss, Aemon, and Ai-Q are absent today. There were 21 students in class today.
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ว33202 Daryl Catch-up work 1, 11, 12
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ว33221 Annalyn Unit Test 2 students were absent
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ว33221 Annalyn Conference Presentation (Project)
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ว33221 Annalyn Conference Presentation (Project)
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ การคิดคะแนนรอบ 3
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ว33202 Daryl Free electrons 1
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะรุมบ้า
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว33221 Annalyn Research Conference Presentation Most students were late
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ว33202 Daryl Nuclear Decay + Quizziz 1, 19
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ว33202 Daryl Nuclear Decay + Quizziz 1, 19
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ว33221 Annalyn Preparing Conference Presentation 4 students were absent, 1 excused
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ว33221 Annalyn Preparing Conference Presentation 4 students were absent, 1 excused
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ33102 William Topic 8 Developing Vocabulary Page 99 Phrases using Give and take
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสมัคร TCAS รอบ 3
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 อ33214 Kate PT6 : What is the most impactful thing that has happened in your life in the part month? Absent: 1,11,12,20
จันทร์ ที่ 22/01/2567 4 ส30215 Roderick Globalization About 7 students missing
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ค33206 Helen Normal Distribution (Lecture) Absent: #1, 5,11, 12, 14, 15, 23, 26,29
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ว33202 Daryl Nuclear Decay 1
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ว33221 Annalyn APA Referencing 6 students were excused, 5 absentees, 10 late comers
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ33102 William Presentation Practice / Schedule Review / Finals Expectations #1 and #11
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ว33286 ธานี กำหนดส่งงาน
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ว33286 ธานี กำหนดส่งงาน
พุธ ที่ 17/01/2567 2 อ33208 William Google Form 20 Question Absent - 2,11,12,26 Excuse - 1,3,16,28
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ส30215 Roderick Economic Growth and Economic Development Absent: #1 Aemon, #15 Sam, #26 Pitcha
จันทร์ ที่ 15/01/2567 4 ส30215 Roderick The students read chapters 10 and 11 from their economics book and answered the following questions. Absent: #1 Aemon, #2 Mickey, #12 Ai-Q, #15 Sam, #26 Pitcha
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ค33206 Helen I checked their attendance and brought the students at the Gala Hall to participate in the exhibits. The students were supposed to complete their classwork on Descriptive Statistics. Absent: #26 Pitcha
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ว33202 Daryl Nuclear Physics 1 Aemon, 22 Kao, 26 Picha
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ว33221 Annalyn participate in the fair @ Gala Hall 2 students are absent
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ว33202 Daryl Mass defect and binding energy 1,
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ว33202 Daryl Mass defect and binding energy 1,
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 อ33102 William Review Grades, Submit Missing Work
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ว33221 Annalyn Research Proposal Presentation 2 students were absent, 2 were late
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ว33221 Annalyn Research Proposal Presentation 2 students were absent, 2 were late
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ (๒)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ส30215 Roderick Economic Development 12
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ว33202 Daryl Mass defect + Binding Energy 1
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 อ33102 William Unit 9 Creativity Reading: Decoding Leonardo
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ33102 William Reading Explorer - Decoding Leonardo 01, 11, 19, 26
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว33286 ธานี การทำทำเนียบห้อง
พุธ ที่ 03/01/2567 2 อ33208 William Most of the students were present and have listened to the teacher. They also participated during the discussions and group reading. They were very familiar with the meanings and differences of various charts, and graphs. Students #1, 11, 13, 15, 20, 21, and 26 are not present during the class, but were excused.
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ว33221 Annalyn Tips for Research Presentation 9 students were absent, 1 was late
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ว33221 Annalyn Tips for Research Presentation 9 students were absent, 1 was late
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ว33221 Annalyn Missing works completion 5 students were absent
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 อ33208 William Self-Study for Midterm core exam / Final chance for students to submit missing assignments in-class.
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ง31101 รติพร แม่บ้านทันสมัย ครบ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ว33286 ธานี การใช้โปรแกรม Google Sties
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ว33286 ธานี การใช้โปรแกรม Google Sties
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ค33206 Helen Midterm Exam Review (Quizizz) student 01 was absent.
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว33202 Daryl Quiz day + catch-up work 1
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว33202 Daryl Quiz day + catch-up work 1
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ค33206 Helen Midterm Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ว33202 Daryl Catch-up works
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ค33206 Helen Excused for studying for an exam.
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ว33221 Annalyn students prepare for exam All present
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 4 ค33206 Helen Class cancelled for M6 national exam tutoring. All students marked present.
พุธ ที่ 06/12/2566 2 อ33102 William Class excused for Testing
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ส30215 Roderick Test NA
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 อ33214 Kate no class M6 students excused for exam prep
จันทร์ ที่ 04/12/2566 4 ส30215 Roderick Testing NA
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ33208 William Unit 6 - Gateway - Grammar in Context 2 - Past Regrets.
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว33221 Annalyn Rounding Significant Digits 4 present 9 excused 12 absent
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 4 ค33206 Helen Statistics Present: 13, 5, 27,25 ( the rest were absent)
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ33208 William Review for Unit 6 Grammar/Vocabulary.
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ว33202 Daryl Review - De Broglie wavelength Absent: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ว33286 ธานี การสร้างเว็บไซต์
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ว33286 ธานี การสร้างเว็บไซต์
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค33206 Helen Scatter plot
พุธ ที่ 29/11/2566 2 อ33102 William Completing missing work
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ส30215 Roderick 11 Students absent
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ว33202 Daryl Bohr Model of Atom 1
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว33202 Daryl Bohr Model of Atom 1
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 อ33102 William Developing Writing - Page 78 - Reviewing your City
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว33221 Annalyn Accuracy and Precision 2 Absent (01, Aemon & 11, Moss)
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ นักเรียนร่วมกิจกรรมลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 อ33214 Kate HW5, essays due next week
จันทร์ ที่ 27/11/2566 4 ส30215 Roderick International trade Students excused for Festival (Loy kratong)
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ค33206 Helen Loi Krathong Celebration
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ค33206 Helen Scatter Plot/ Missing work Follow up
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ว33286 ธานี ตัวอย่างแบนเนอร์
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ว33286 ธานี ตัวอย่างแบนเนอร์
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ33208 William Reading Explorer 8A - Reading Comprehension, Reading Skill, Vocabulary Practice.
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ค33206 Helen Stem and leaf Plot
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ว33286 ธานี การสร้างแบนเนอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ว33286 ธานี การสร้างแบนเนอร์
พุธ ที่ 15/11/2566 2 อ33102 William Unit 5 Exam
พุธ ที่ 15/11/2566 1 พ33101 พรชีวัน รายงานระบบ 12 ขาด 19 28 31 สาย
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 อ33102 William Reviewing Grammar/Vocab for unit 5 test
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ว33221 Annalyn U1L4 HW Technological Product that has improved our lives Padlet Students number 1,11,12,19,21 & 24 are absent.
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว33221 Annalyn U1L4 HW Technological Product that has improved our lives Padlet Students number 1,11,12,19,21 & 24 are absent.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การยืนยันสิทธิ์ และการสละสิทธิ์ ระบบ TCAS
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค33206 Helen Frequency Histogram, Polygon, Ogive, Relative Frequency Graph
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ท33102 Helen การพูดโต้แย้ง 3 11 16 20 21
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน 2,311,1215,18,26
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 4 พ33101 พรชีวัน รายงานระบบประสาท 6 12 (18 26 ขาด)
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 อ33208 William Reading Reading Explorer
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 4 ค33206 Helen Making if Frequency Distribution Table The boys are in the Military training.
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ว33202 Daryl Photoelectric Effect + Stopping Voltage 18, 20, 26
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว33202 Daryl Photoelectric Effect + Stopping Voltage 18, 20, 26
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ส33102 สำเริง ประวัติความเป็นมาของกฎหมาย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อสมัครศึกษาต่อ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค33206 Helen Statistics terminology and classification 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท33102 Helen ทำแบบทดสอบหลังเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ท33102 Helen อิทธิพลของภาษาต่างประเทศผศ 1 21 23
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 พ.33102 วิเชียร ลีลาศจังหวะบีกิน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค33206 Helen Inferential and Descriptive statistics
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 4 ค33206 Helen Statistics The boys went to military
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ว33202 Daryl Syllabus + Photoelectric Effect
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ว33202 Daryl Syllabus + Photoelectric Effect
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 อ33208 William Setting up Google Classroom, prepairing for project.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ก33902 จารีรัตน์ เกณฑ์การผ่านกิจกรรม / ทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 อ33214 Kate Term 2 Intro/Scary stories #4, 16, 19, 20, and 24 absent
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ส30215 Roderick Welcome back and Group Work 7 students
จันทร์ ที่ 30/10/2566 4 ส30215 Roderick Welcome back and Group Work 7 students
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค33206 Helen Introduction(Quizizz Activity) Absent: 4,16, 19, 20, 24,
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ