ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 121 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน ดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน
    กำหนดการเปิดรับสมัครใช้บริการและชำระเงิน ภาคเรียนที่1/2564 เปิดสมัครใช้บริการรอบแรก วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 / ชำระเงิน 30 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2564

  • ตารางสายรถเทอม2 ปี2563


  • ตารางสายรถเทอม2 ปี2563