สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 10 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
10 สาย10 ราชมงคล ราชมงคล 3,050 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121
10 สาย10 ราชมงคล วัดมูล 3,050 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121
10 สาย10 ราชมงคล วิทยาลัยปกครอง 3,050 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121