สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 11 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
11 สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 3,050 บาท นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589
11 สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ 3,050 บาท นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589
11 สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี 3,050 บาท นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589
11 สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน 3,050 บาท นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589