สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 13 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
13 สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ 3,750 บาท นายวัณโชค หวังบูรพาไพบูลย์ 0814553493
13 สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า 3,050 บาท นายวัณโชค หวังบูรพาไพบูลย์ 0814553493