สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 15 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ 3,750 บาท นายหนุ่ย 0947275849
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ 3,750 บาท นายหนุ่ย 0947275849
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง 3,550 บาท นายหนุ่ย 0947275849
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า 3,550 บาท นายหนุ่ย 0947275849