สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 16 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
16 สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 3,050 บาท นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689
16 สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 3,050 บาท นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689
16 สาย16 ปตท.ค.2 วัดเขียนเขต 2,260 บาท นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689
16 สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ 3,750 บาท นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689
16 สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา 3050 บาท นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689