สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 18 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
18 สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ 3,050 บาท นายวราภันต์ 0909017923
18 สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี 3,050 บาท นายวราภันต์ 0909017923
18 สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล 3,050 บาท นายวราภันต์ 0909017923