สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 22 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
22 สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ 2,870 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0859692020
22 สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 2,620 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0859692020
22 สาย22 ตลาดAC ตลาดAC 2,870 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0859692020
22 สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) 2,590 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0859692020
22 สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ 2,480 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0859692020