สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 3 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
3 สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี 5,020 บาท นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128
3 สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ 5,020 บาท นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128
3 สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง 4,820 บาท นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128
3 สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง 3,050 บาท นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128
3 สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย 3,050 บาท นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128