สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 4 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
4 สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 5,020 บาท นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300
4 สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. 5,020 บาท นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300
4 สาย4 วไลย์ แขวงการทาง 5,020 บาท นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300
4 สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร 4,050 บาท นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300
4 สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ 4,050 บาท นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300