ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ผู้แจ้งความจำนงรถปกติ 1035 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ 0 คน ดูรายชื่อ
ผู้แจ้งความจำนงรถ รด. 0 คน ดูรายชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายชื่อและสายรถ ภาคเรียนที่ 2/2565
  รายชื่อและสายรถ ภาคเรียนที่ 2/2565 เริ่มให้บริการวันแรก 27 ต.ค. 2565 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และจดจำสายรถในไฟล์ที่แจ้งนี้สายรถอาจไม่ตรงกับในระบบ


 • สถานะการชำระเงิน
  สถานะการชำระเงินจะขึ้นในวันถัดไป หากตรงกับวันหยุดราชการ จะขึ้นในวันแรกของวันทำการ


 • กำหนดการแจ้งความจำนงใช้รถบัสรับส่งเทอม2ปี2565
  เปิดระบบแจ้งความจำนง 19 - 30 กันยายน 2565


 • ตารางสายรถเทอม2ปี2565
  ตารางสายรถเทอม2ปี2565


 • ตารางสายรถเทอม2ปี2565
  ตารางสายรถเทอม2ปี2565