สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 16 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
16 สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 3,550 บาท
16 สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 3,550 บาท
16 สาย16 ปตท.ค.2 วัดเขียนเขต 2,760 บาท
16 สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ 4,250 บาท
16 สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา 3,550 บาท