สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 17 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน 4,250 บาท
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ 4,250 บาท
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า 4,250 บาท
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม 4,250 บาท
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านซื่อตรง 4,250 บาท
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ 4,250 บาท