สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 7 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ 4,750 บาท
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ 4,250 บาท
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง 4,250 บาท
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 2,680 บาท