นร.สกร. คว้ารางวัลในการประกวดทักษาทางวิชาการภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่คว้ารางวัลในการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Read more

ยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าสู่ค่ายที่ 2 สอวน. คอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลืิอกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาคอมพิวเตอร์ 1. นายแสนยากร เสียงเสนาะ ม.504 2. นางสาววฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์ ม.515 3. นางสาวรดา วิมลขจรกิตติ ม.403 4. นายพิริยะ โอภาสยานนท์ ม.404 5. นายพัฒน์ภูมิ หาแก้ว ม.508 6. นายจักรพัตฒ์ พิกุลแย้ม ม.504

Read more
1 7 8 9