ขอให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วสำรองข้อมูลบนบัญชี @skr.ac.th