ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
“การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ๘ อาคารสิรินธร ๑
หรือเพจเฟซบุ๊ก “รักษ์ไทยหัวใจสวนฯรังสิต”