ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี กลุ่มที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม https://central70.sillapa.net/sm-pte1/?name=report