ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร