ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2566