กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567