ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง รอบที่ 7 ระดับชั้น ม.1 (ลำดับ71)

https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/05/ประกาศเรียกบัญชีสำรองรอบที่-7.pdf https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/03/conf_skr.pdf

Read more

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง รอบที่ 6 ระดับชั้น ม.1 (ลำดับ69-70)

https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/05/ประกาศเรียกบัญชีสำรองรอบที่-6.pdf https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/03/conf_skr.pdf

Read more

แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

กำหนดการเข้าค่าย ใบขออนุญาตผู้ปกครอง ม.1 ใบขออนุญาตผู้ปกครอง ม.4 สิ่งของที่ต้องเตรียมมาด้วย ม.1 สิ่งของที่ต้องเตรียมมาด้วย ม.4

Read more

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรอง รอบที่ 5 ระดับชั้น ม.1 (ลำดับ68)

https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/05/ประกาศเรียกบัญชีสำรองรอบที่-5.pdf https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/03/conf_skr.pdf

Read more
1 43 44 45 46 47 48