ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย1