การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับนานาชาติ

จากการแข่งขันการยิงจรวดขวดน้ำในระดับนานาชาติทางทีมประเทศไทย ส.ก.ร. ได้รับรางวัล
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
จากผู้เข้าแข่งขัน 66 ทีมจาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก