ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน.คอมพิวเตอร์ และการแข่งขันจัดสวนถาด