ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น (สพฐ.)